Indkaldelse til generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gilleleje Sejlklub

Beddingskajen 4, 3250 Gilleleje

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:00

Dagsorden og indkomne forslag vil i overensstemmelse med vedtægterne blive bekendtgjort senest 8 dage inden generalforsamlingen ved opslag i klubhuset, på klubbens hjemmeside samt ved udsendelse af e-mail til de registrerede medlemmer.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes – dvs. senest torsdag den 7. marts 2018.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen