Medlem

Takstblad for Gilleleje Sejlklub

Kontingenter i 2018

 Medlemskab:

Junior 9 – 19 år 600,- kr.
Ungdom 20 – 24 år 700,- kr.
Senior single 25 – 64 år 900,- kr.
Senior par, samboende 25 – 64 år 1.200,- kr.
Husstand / familie Forældre + hjemmeboende børn under 20 år. 1.600,- kr.
Pensionist 65 + 750,- kr.
Pensionist par Ældste er 65 + 1.000,- kr.
Andre foreninger* 1.200,- kr.

*Kontingent for andre foreninger, som vil have adgang til bom og slæbested.

Kontingentet opkræves for kalenderåret, den 1. februar.

Ved udmeldelse i løbet af året sker dette med øjeblikkelig virkning, og der er ingen refundering af kontingent.

 

Nøglebrik til klubhus og slæbested:

Gebyr: 200 kr.

 

Leje af jolleplads:

1000 kr. pr. år.

Forudsætter medlemskab af sejlklubben.