Kontaktpersoner

Bestyrelse
Formand
Peter Christensen
Næstformand
Steve Jørgensen
Kasserer
Arne Henriksen
Sekretær
Allan Jørgensen
Ansvarsomåder
Medlemskab
Tove Granild
Nøgler & udlejning
Jens M Larsen
Klubhus daglig drift
Frank Richardy
Klubstander
Steen Billenstein
Jolleplads & klubtøj
Bente Billenstein
Måler-1
Hans Tørsleff
Måler-2
Peter Christensen
Mastekran
Allan Hoppe
Udvalg og aktiviteter
Arrangementer
Birgith Tørsleff
Senior udvalg
Jens M. Larsen
Sejlerskole voksne
Steen Billenstein
Kapsejladskolen
Lasse Altmann
Juniorsejlads
Jørgen Nissen
Klubkapsejlads
Birger Scheufens
Gilleleje Cup
Steve Jørgensen
Vild-med-Vand
Annette Fentz
Mandagsejlerne
Steen Billenstein