Sejlerskole kalender

Vi sejler med 9 forskellige hold:
Mandag aften
Tirsdag formiddag og 2 hold tirsdag aften
Onsdag formiddag og onsdag aften
Torsdag aften
Fredag formiddag og fredag eftermiddag

Vi fortsætter frem til 28. juni.
Sommertogtet ligger fra 29. juni – 3. juli. (2018)
I juli måned er der sommerferie.

Vi starter igen efter aftale med den enkelte instruktør i begyndelsen af august,
og afslutter sejladserne ultimo september.

Duelighedsprøve, praktisk del, afholdes for (normalt) 2.års-elever 29. september.

Sejlads på helligdage sker kun efter aftale med den pågældende instruktør.

Hjside-14
Billede fra 2012 med Sejlerskolen
på sommertogt med 5 både.

I år forventer vi 6 både afsted !