Hvordan forholder Bestyrelsen i GSK sig til den seneste information fra Dansk Sejlunion d. 13. maj 2020?

fb-share-icon0

Bestyrelsen havde møde torsdag aften hvor DS’s udmelding blev læst igennem. Kontaktpersoner til de forskellige udvalg vil herefter gå i dialog med udvalgsformændene. Foreløbige udmeldinger ses herunder.

Skolesejlads: Sejlerskoleleder Steen Billenstein har i samarbejde med bestyrelsen lagt en plan om, at skolebådene kan sejle med 2 elever, samt 1 instruktør ad gangen. Der bliver lagt planer for alle eleverne og der vil blive sørget for sprit ombord på skolebådene.

Kapsejlads: Der bliver snarest indkaldt til møde mellem kapsejladsudvalget og repræsentanter fra bestyrelsen. Udmelding herfra følger på hjemmesiden hurtigst muligt.

Juniorsejlads: Juniorerne fik allerede efter forrige udmelding tilladelse til at starte op. De er nu i den situation, at der er flere elever end den tilladte 10 personers grænse tillader, hvorfor juniorudvalget vil dele holdet op i 2 grupper i forlængelse af hinanden om tirsdagen. Mere info herom kommer fra juniorudvalget til elever/forældre

Klubhus: Der er nu åbnet op for at klubhuset kan bruges til administrative gøremål, desværre må vi fortsat vente på de sociale arrangementer. Toiletterne vil igen blive åbnet og der vil blive gjort rent x 2 ugl. Der opsættes snarest spritdispensere på begge toiletter.

Mandagssejlere: Er desværre fortsat aflyst.

Herunder link til Dansk Sejlunions sidste udmelding https://dansksejlunion.dk/corona/information-til-sejlklubber-om-corona

Vi krydser alle fingre for at næste fase af Danmarks genåbning inkluderer at sejlklubber kan gå tilbage til normale aktiviteter med fokus på fælles glæde for at sejle og være på vandet.

Sejlerhilsner Bestyrelsen