Corona nyt

fb-share-icon0

Dansk sejlunion har i dag meldt ud, at der kan åbnes yderligere op for aktiviteter, som vedrører sejlklubberne.

Klubhuset kan nu benyttes til formål der begrænser sig til max. 50 personer. Husk myndighedernes krav om afstand og hygiejne. Der er desuden påbegyndt rengøring igen 2 gange om ugen.

Sidste ændring onsdag 10. juni kl. 15:42 :

DS har nu ændret holdning til der må afholdes sociale arrangementer i klubhuset, hvilket indebærer vi også må benytte køkkenet til madlavning.

Kapsejlads/onsdagssejlads på vandet med op til 50 personer inkl. dommere er nu tilladt. Er der flere end 50 personer, som ønsker at sejle onsdagssejlads kan det lade sig gøre iflg. DS, men det kræver gruppeopdeling af bådene med forskudt start. Hvis der skal sejles med Hornbæk, kan denne situation komme i betragtning, og her bliver det de enkelte kapsejladsudvalgs ansvar at dette overholdes.