Opdateret Corona-retningslinjer

fb-share-icon0

Gældende retningslinjer for anvendelse af klubhuset efter seneste Corona udmelding:

Med virkning fra den 23. oktober og foreløbig fire uger frem gælder et nyt forsamlingsforbud for idrætten:

Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. En evt. træner, frivillig eller dommer tæller med i det samlede antal.

Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år.

Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 2. januar 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse, kan tages af når man sidder ned. Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover.

Politiet håndhæver forbuddet, og de giver bøde på 2.500 kr. pr. person for overtrædelse.

Vinteraktiviteter som f.eks. undervisning i teori til duelighedsbevis samt Yachtskipper 1 og 3 er lovligt, også med mere end 10 deltagere såfremt retningslinjerne for mundbind, afstandskrav (minimum 1 meter) og kvadratmeterkrav (2 m2 per person) overholdes og at alle i øvrigt sidder ned under hele seancen med ansigterne rettet i samme retning. Husk også 2 meter fra forreste række til underviser.

=================================================================

OBS Meddelelse fra Dansk Sejlunion 30.10.20

Vi afventer fortsat flere meldinger

Der er fortsat mange tvivlsspørgsmål i forhold til, hvordan de nye retningslinjer skal tolkes. Dansk Sejlunion vil gå i dialog med DIF for at få klarhed over en række tvivlstilfælde i de nye retningslinjer. Når vi har modtaget dem, vil vi ajourføre informationen på hjemmesiden og om nødvendigt igen skrive direkte til alle klubberne.

Vi opfordrer alle klubber og sejlere til at følge de nye krav og anbefalinger, så vi bedst muligt kan dyrke vores sport og fællesskab.

===================================================================

Med venlig hilsen

Bestyrelsen GSK 01.11.2020