Yachtskipper af 3´ og 1´grad

Gilleleje Sejlklub er stolte over at kunne tilbyde undervisning i Yachtskipper 3 og 1, som foregår i Sejlklubbens lokaler på Beddingskajen 4. Du kan her læse lidt mere om kursus indhold, og tidsplan for afholdelse af begge kurser. Det er en forudsætning at man har gennemført Yachtskipper 3 for at kunne modtage undervisning i Yachtskipper 1.

Priser

 • Yachtskipper 3 er 1.250 kr
 • Yachtskipper 1 er 1.350 kr
 • Forudsætter medlemskab af Gilleleje Sejlklub, senior 900 kr, pensionist 750 kr

Der serveres kaffe, brød ost og marmelade på begge kurser.

Undervisere

Vi er flere undervisere Patrick, Michael, Ronni og Hans – hvis du har spørgsmål så ring eller SMS’e på 5376 6238 til Hans Tørsleff, eller sende en e-mail til hans@sail2learn.dk

Tilmelding

Tilmelding sendes til Hans Tørsleff, e-mail:  hans@sail2learn.dk

Yachtsskipper 3

Vil du udbygge din viden om sejlads og få en certificering som er internationalt anerkendt, skal du melde dig til Yachtskipper kurset som starter mandag den 25. oktober i Gilleleje Sejlklub.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for Yachtskipper uddannelsen som gennemføres sammen med Dansk Fritidssejler Union og Gilleleje Sejlklub.

Uddannelsen er tilrettelagt så kursister, som har en travl hverdag kan følge med og alt materiale og opgaver lægges op på nettet og for at lette kommunikations anvender vi netværket Microsoft Teams hvor al kommunikation samles. Undervisningen består af 16 lektioner hvor de enkelte kapitler fra pensum bliver gennemgået og som en væsentlig del af kurset udarbejdes der en sejlplan for en længere sørejse.

Kurset følger undervisningsplanen fra Søfartsstyrelsen og indeholder følgende emner;

 1. Terrestrisk Navigation: Længde og Breddegrader, Storcirkelsejlads, Stedbestemmelse via stedlinjer og pejlinger, elektroniske navigations midler mv.
 2. Søfartsreglerne: Søfartsreglerne med alle vigeregler, skibslys, tågesignaler, afmærkninger, fyrkarakterer mv.
 3. Sømandskab: Stabilitet, Dimensionering af kæder, tovværk, wirere, ankre, beregning af taljer, opbygning af skibe i forskellige materialer, nødudstyr.
 4. Meteorologi: identifikation af skyer og fronter. Beskrivelse af varm-, koldfronter og okklusioner. Coriolis kraftens indflydelse på lav- og højtryk. Indsamling og tolkning af vejrmeldinger mv.
 5. Søret: gennemgang af den lovgivning der styrer søfarten med placering af ansvaret for skibe og deres besætninger.
 6. Sejlplan: i forbindelse med kurset udarbejdes en sejlplan fx til en norsk eller svensk havn, hvor alle hovedemnerne fra pensum bliver behandlet. Sejlplanerne udarbejdes i grupper med 2 eller 3 kursister og medbringes til den mundtlige eksamen.
 7. Brandøvelse og redningsflåder: Der gennemføres praktiske øvelser hvor kursisterne skal prøve hvad det vil sige at slukke en brand. Videre bliver opbygning og brug af redningsflåder gennemgået. Der udstedes certifikat til den enkelte kursist for gennemført kursus.
 8. Radar og ECDIS plottere: Kursisterne sejler med hjemmeværnskutter hvor praktisk brug af Radar og ECDIS plotter bliver gennemgået.

Yachtskipperkurset afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen, den mundtlige eksamen tager udgangsplan i de sejlplaner der udarbejdes under kursusforløbet.

Kurset indeholder 16 lektioner plus to dages speciel eksamens forberedelse. Kurset starter mandag den 25. oktober og en del lektioner gennemføres lørdag søndag fra 9:00 til 18:00 i Gilleleje Sejlklub, Beddingskajen 4, 3250 Gilleleje.

Undervisningsplan yachts skipper 3 med datoer kan ses nedenstående.

DatoLektionUnderviserEmneBøger
Man 25.okt.2021 kl 19:00Introduktion til kurset, undervisningsplan, eksamen, bøger, Teams, opgaver, 
Lør 30.okt.2021 kl 9:001HansIntroduktion til kurset, undervisningsplan, eksamen, bøger, Teams, opgaver, Gennemgang
Lør 30.okt.2021 kl 10:002HansGennemgang af grundbegreber, geodæsi og datum, kortprojektioner, natiske publikationerTerrestisk Navigation
Lør 30.okt.2021 kl 12:003HansOpstart på sejlplaner og løsning af opgaverTerrestisk Navigation
Lør 30.okt.2021 kl 14:004HansOpstart på sejlplaner og løsning af opgaverTerrestisk Navigation
Søn 31.okt.2021 kl 9:005HansOpstart på sejlplaner og løsning af opgaverTerrestisk Navigation
Søn 31.okt.2021 kl 11:006HansOpstart på sejlplaner og løsning af opgaverSømandskab+kommunikation
Søn 31.okt.2021 kl. 14:007HansGennemgang af pensum og løsning af mindre opgaverSømandskab+kommunikation
Søn 31.okt.2021 kl. 16:007HansGennemgang af pensum og løsning af mindre opgaverSømandskab+kommunikation
Lør 04.dec.2021 kl. 09:008MichaelMeteorologiHimmel og Hav
Lør 04.dec.2021 kl 11:009MichaelMeteorologiHimmel og Hav
Lør 04.dec.2021 kl 14:0010MichaelOceanografiHimmel og Hav
Lør 04.dec.2021 kl 16:0011MichaelOpgaveløsningHimmel og Hav
Søn 05.dec.2021 kl 9:0012PatrickSølovenSøret
Søn 05.dec.2021 kl 12:0013PatrickOpmåling af skibeSøret
Lør 11.dec.2021 kl 9:0014RonniGennemgang søvejsreglerSøvejsregler
Lør 11.dec.2021 kl 12:0014RonniEksamenstræningSøvejsregler
Søn12.dec.2021 kl 09:0015RonniEksamensopgaver & SejlplanSejlplaner + Søvejsregler
Søn12.dec.2021 kl 12:0016Hans/Mich/Patr.Træning eksamensopgaverSøvejsregler
15.nov.2021 kl 18:00 17Michael/PatrickBrandøvelser & Flåder – Gilleleje BrandstationSømandskab og kommunikation
man 17.jan.2022 kl 19:00 MichaelEksamens træning 
tors 20. Jan 2022 Kl 19:00 PatrickEksamens træning 
man 24. Jan 2022 kl 19:00 RonniEksamens træning 
tors 27. Jan 2022 Kl 19:00 HansEksamens træning
Lør 29.jan.2021 kl 8:00 HansEksamen i Gilleleje Sejlklub 9-17 – Indstilling til eksamen min en måned før!!Hele pensuum
Søn 30.jan.2021 kl 8:00 HansEksamen i Gilleleje Sejlklub 9-17 – Indstilling til eksamen min en måned før!!Hele pensuum

Yachtskipper af første grad kursus

Vil du udbygge din viden om sejlads og få en certificering som er internationalt anerkendt, skal du melde dig til Yachtskipper kurset af første grad som starter lørdag den 12. februar i Gilleleje Sejlklub og er tilrettelagt så du inden du starter har mulighed for at gennemføre Yachtskipper af tredje grad som er en forudsætning for at starte.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for Yachtskipper uddannelsen som gennemføres sammen med Dansk Fritidssejler Union og Gilleleje Sejlklub.

Uddannelsen er tilrettelagt så kursister, som har en travl hverdag kan følge med og alt materiale og opgaver lægges op på nettet og for at lette kommunikations anvender vi netværket Microsoft Teams hvor al kommunikation samles. Undervisningen består af 16 lektioner hvor de enkelte kapitler fra pensum bliver gennemgået og som en væsentlig del af kurset udarbejdes der en sejlplan for en oceangående sørejse.

Kurset følger undervisningsplanen fra Søfartsstyrelsen og indeholder følgende emner;

 1. Teknisk Navigation: Avancerede navigations systemer, Storcirkelsejlads, Stedbestemmelse via stedlinjer og pejlinger, elektroniske navigations midler mv.
 2. Sømandskab: Stabilitet, opbygning af skibe i forskellige materialer, nødudstyr.
 3. Meteorologi: identifikation af skyer og fronter. Beskrivelse af varm-, koldfronter og okklusioner. Coriolis kraftens indflydelse på lav- og højtryk. Indsamling og tolkning af vejrmeldinger mv. De globale vejrsystemer tropiske cykloner og samspillet mellem de forskellige vejrzoner på kloden.
 4. Søret: gennemgang af den lovgivning der styrer søfarten med placering af ansvaret for skibe og deres besætninger.
 5. Sejlplan: i forbindelse med kurset udarbejdes en sejlplan for en oceangående sejlads, fx en tur fra Gilleleje til Caribien eller lignende sejladser hvor alle faktorer som belyser sejladsen inddrages.
 6. Udvidet førstehjælp: Der gennemføres et udvidet førstehjælps kursus og de enkelte kursister modtager certifikater for deltagelse.
 7. Radar og Radar plot: Kursisterne sejler med hjemmeværnskutter og skal kunne gøre rede for anvendelsen af radar til navigation og stedbestemmelse.

Yachtskipperkurset afsluttes med en mundtlig eksamen, den mundtlige eksamen tager udgangsplan i de oceangående sejlplaner der udarbejdes under kursusforløbet.

Kurset indeholder 16 lektioner plus de to special kurser og en star del af undervisningen lægge på weekender så der er tale om et koncentreret og fokuseret forløb der giver kursisterne retten til at være skippere på både fra 15 og til 24 meter i globale sejladser.

Undervisningsplan yachts skipper 1 med datoer kan ses nedenstående.

DatoLektionUnderviserEmneBøger
Dato UnderviserEmneBøger
Lør 12.feb.2022 kl 9:001MichaelIntroduktion til kurset, undervisningen, eksamen, bestilling af bøger, intro til bøger, DropBox, eksamens opgave.Boglisten
Lør 12.feb.2022 kl 11:002MichaelKapitel 1,2,3,4,5,6,7,8 & 9 Globale vindsystemerMaritim meteorologi & oceannografi, Niels Holland
Lør 12.feb.2022 kl 12:003MichaelKapitel 10,11,12 & 13 Oceanografi, Havstrømme, Bølger Maritim meteorologi & oceannografi, Niels Holland
Søn 13.feb.2022 kl 9:004HansKapitel 1 & 2 Radar & KompasserTeknisk Navigation Niels Holland
Søn 13.feb.2022 kl 12:005HansKapitel 5 Elektroniske søkort og andre instrumenterTeknisk Navigation Niels Holland
Lør 26.feb.2022 kl 9:006HansKapitel 1 Astronomisk Navigation TilvalgSejladsplanlægning, Tidevand & astronomisk navigation, Niels Holland
Lør 26.feb.2022 kl 11:007HansKapitel 1 Astronomisk Navigation TilvalgSejladsplanlægning, Tidevand & astronomisk navigation, Niels Holland
Lør 26.feb.2022 kl 15:008HansKapitel 2 Astronomisk Navigation TilvalgSejladsplanlægning, Tidevand & astronomisk navigation, Niels Holland
Lør 26.feb.2022 kl 16:009HansKapitel 3 Astronomisk Navigation TilvalgSejladsplanlægning, Tidevand & astronomisk navigation, Niels Holland
Søn 27.feb.2022 kl 9:0010MichaelKapitel 14,15,16 og Appendix A & BMaritim meteorologi & oceannografi, Niels Holland
Søn 27.feb.2022 kl 11:0011MichaelOpsummering og præsentationerMaritim meteorologi & oceannografi, Niels Holland
Lør 05.mar.2022 kl 9:0012RonniKapitel 3.2, 3.3, Kapitel 4, Kapitel 4.7, Kapitel 9.1 – 9.9Sømandskab og kommunikation for yachtskippere
Lør 05.mar.2022 kl 12:0013RonniOpgaver sømandskabSejladsplanlægning
Søn 06. mar.2022 8:0014PatrickKapitel 3 & 4 Log/Lod & Satellitnav. & Kapitel 5 Elektroniske søkort og andre instrumenterTeknisk Navigation Niels Holland
Søn 06.apr.2022 kl 12:0014PatrickSejlplanerUdarbejdede sejlplaner
Lør 09.apr.2022 kl 12:0014MichaelSejlplanerUdarbejdede sejlplaner
Søn 10.apr.2022 kl 9:0014RonniSejlplanerudarbejdede sejlplaner
Søn 10.apr.2022 kl 12:0014HansSejlplanerudarbejdede sejlplaner
Søndag 17.apr.2022 Kl 10:00 HansAstronomisk Navigation – Praktiske Øvelser i Hensingør – Tilvalg 
Søndag 23.apr.2022 kl 10:00 HansAstronomisk Navigation – Praktiske Øvelser i Hensingør – Tilvalgkl 11:30 til 14:00 – Solens kulmination over merianen
Søndag 24.april.2022 kl 10:00 Hansastronomisk Navigation – Praktiske Øvelser i Hensingør – Tilvalgkl 11:30 til 14:00 – Solens kulmination over merianen
Mandag 25.april.2022 kl 19:00Michael/PatrickEksamens træning  
Torsdag 28.april.2022 kl 19:00Ronni + HansEksamens træning  
30.apr.2022 kl 8:0024Patr/Mich/Ron.EksamenLørdag fra kl. 9:00 til 18:00
Glleleje sejlklub
VindVindstødVindretningTemperatur
3.6 m/s5.8 m/s  184 °12.9 °C