Kapsejlads 2018

 

Sejladser i maj, juni, august og september: skippermøde 18:00, planlagt start 19:00, dog en halv time tidligere i september.

Nyhed !!!

I år vil der være 6 onsdags-sejladser, sammen med Hornbæk..
Så Nordkystmesterskabet er disse 6 sejladser..
Point ved Nordkystmesterskabet gælder også til onsdagssejladserne.

9.maj : Aftensejlads i Hornbæk, spisning i Hornbæks klubhus kl 19:00.Start kl. 21
30. maj : Gilleleje Start kl 19:00
13. juni : Hornbæk. Start kl 19:00
15. august : Gilleleje. Start kl 19:00
29. august : Hornbæk. Start kl 19:00
12. september : Gilleleje. Start kl 18:30
 Banen vil ligge mellem Gilleleje og Hornbæk..  Midtpunkt 56 06′ 32″ N, 012 23′ 04″ E
GASTER søges : Kom gerne onsdag aften, mellem kl 17-18 i klubhust, og find en båd at gaste på.. Der mangler altid mandskab…:O)

Sejlerhilsen Niels, Birger, Viggo, Tommy

Sejlerskolen har gennemført et vellykket VHF/DSC kursus

Allan Jørgensen, tidligere radiotelegrafist, har netop afsluttet et vellykket VHF/DSC-kursus for 14 elever.
Han har formået at holde eleverne vågne med gode anekdoter og andre historier gennem det mest vanvittige og teknokratiske, nørdede kursus, som findes i Danmark.
Desværre var flere af spørgsmålene i MultibleChoice-opgaverne lige så nørdede som kurset, således at enkelte elever desværre ikke bestod. Men det var i hvert fald ikke underviserens skyld (som på billedet står bagerst med solbriller).
Allan Jørgensen forventer at starte et nyt kursus op igen til efteråret.

/Steen Billenstein

Tillykke til skipper Bekking med enestående etapesejr

Aller sidste nyt: i dag afgøres hele dette race og i de sidste timer inden bådene går over den endelige målstreg i Haag fører skipper Bekking knebent. Følg de sidste nervepirrende timer online: https://www.volvooceanrace.com/en/tracker.html

Sidste nyt: sejr i In Port Race i Newport:  https://www.youtube.com/watch?v=jdDW-LrqYOM

  1. etape af Volvo Ocean Race fra Auckland / New Zealand til Itajai / Brasilien er vundet af Bouwe Bekking og Team Brunel.

Og hvad er så denne anledning til at lykønske en skipper på en Volvo Ocean Race båd: Bouwe Bekking er såmænd medlem i GSK.

På hjemmesiden for Volvo Ocean Race kan man læse: det har været den sværeste etape af Volvo Ocean Race 2017-18, og sejlerne vil sikkert vurdere den til at have været en af de hårdeste nogen sinde i sejladsernes historie.

Men Bouwe Bekking brugte sin veteranerfaring til at kæmpe båden og teamet gennem alle udfordringerne til en utrolig tæt sejr foran nr. 2 på etapen. Efter at have kapsejlet næsten 7.800 sømil (over grunden), var marginen på mållinjen mellem de to både mindre end 15 minutter.

Det bliver nu meget spændende at følge teamet og båden på de sidste etaper frem til afslutningen i Haag i juni måned.

Vil du vide mere:

https://www.facebook.com/brunelsailing/videos/2057354177841263/

https://www.volvooceanrace.com/en/news/11438_Team-Brunel-hold-on-to-win-toughest-stage-of-Volvo-Ocean-Race.html

Få målt sejl til kapsejlads

Fredag den 30. marts var vi heldige med vejret, så vi fik målt sejl fra fire både – en Larsen 34, en Bianca 27, en Bianca 28 og en Felix. Sejlene blev spændt ud på dækket foran sejlklubben og i løbet af formiddagen fik vi mål 16 forskellige sejl, så de enkelte både nu kan få et Dansk Handikap og kan deltage i alle typer af kapsejladser.

Hvis du er interesseret i at få dine sejl målt, så send en e-mail til hans@torsleff.dk – så finder vi et tidspunk, hvor vi kan få målt dine sejl og du kan få et Dansk Handikap mål for din båd.

Hvis du vil vide mere om Dansk Handikap mål som Dansk Sejlunion står for, så kan du kigge på: www.sejlsport.dk/kapsejlads/regler/dh-reglen
Dansk Sejlunion måler

Hans Tørsleff
E-mail: hans@torsleff.dk
Mobil 2276 6238

Mandagssejlernes muntre festmiddag fandt sted d. 2. februar

Peter og jeg var så heldige at blive inviteret med til mandagssejlernes festaften. Det var et hyggeligt, sjovt, instruktivt og gourmetmæssigt superarrangement. Ikke mindst indslaget mellem hovedret og kaffe var sublimt, såvel hvad angik instruks som underholdningsværdi.

Birger instruerede medlemmerne, som også agerede mast, besætning med spilerstage, fald og skøder, i sætning, trimning og bjærgning af spiler under tilråb og latter fra de øvrige deltagere.

Til slut underholdt Steen med billeder og video af diverse redningsaktioner i hans lange karriere i marinehjemmeværnet krydret med god gammel traditionel jazz.

Herefter gik sejlerskrønerne livligt til over midnat.

Tak for en herlig aften.

Peter og Annette

Gilleleje Sejlklub i top-10 i ligaens 1. division

Ved Sejlsportsligaens sæsonafslutning ud for Skovshoved Havn formår vores GSK Waves at holde sig blandt de ti bedste. Det er ellers et presset mandskab, som kan se en sjetteplads efter stævnets førstedag forsvinde. Om lørdagen mangler de bådfarten og får sejlet sig selv ud af topstriden, forklarer skipper Thor: vi har problemer med at finde trimmet i båden på andendagen. Det betyder, at vi bliver presset meget hårdt af de andre både. Vi indkasserer også nogle dumme straffe fra dommerne på vandet. Straffe, som jeg kun kan takke mig selv for som rorsmand. Gasterne i dette stævne er Thomas Munk, Sune Krohn og Axel Lorentz.

Søndagen bliver derfor nervepirrende. De afgørende sejladser bliver afviklet i tordenvejret, som også lukker Københavns halvmaraton ned. Sejleren lader sig dog ikke kue. Gilleleje sejler en stabil serie og slutter sidste sejlads med en andenplads lige efter de direkte rivaler fra Furesøen Yachtklub. ”Det er først lige inden mållinjen, vi indser, vi kan holde andenpladsen. Lige efter os har vi nemlig de dobbelte ligamestre fra Frederikshavn. Vi skal udføre de sidste manøvrer helt perfekt for at holde dem bag os. Heldigvis udfører besætningen deres job til perfektion, og vi får de vigtige point i hus” fortæller Thor.

Klubben rykkede op i første division på det yderste mandat sidste år, så den præstation afslutter sæsonen med en rigtig god stemning blandt de deltagere, der har sejlet med ved de 4 stævner. Når man er oppe mod mange af de store klubber fra resten af landet, så er det helt fantastisk, at vi har vist, vi kan være med på det niveau.

Vi mangler en tovholder

Klubben mangler en tovholder og koordinator for ligasejladserne. En person, der vil stå for at være kontaktperson til Dansk Sejlunion, samt koordinere og kommunikere blandt sejlerne, bestyrelsen og DS. Hvis du er nysgerrig efter at være med i denne rolle, så kontakt Steve Jørgensen, tel. 2216 1722. Det er relevant allerede nu, længe inden næste sæson.

Måling af din båd, hvad kan du bruge det til?

Baggrund:

Baggrunden for at måle både er ønsket om, at man som i golf kan konkurrer selv om man har forskellige forudsætninger. Når vi sejler kapsejlads er det jo ikke sjovt at sejle mod både der er langt hurtigere og større. Dansk Sejlunion har derfor udviklet ”Dansk Handicap”, så alle bådtyper kan få udregnet et handicap, så det er sjovt og fair at sejle mod hinanden.’’

Det nuværende Dansk Handicap (DH) måleregel er resultatet af mange års udvikling. I 1893 startede man med at bruge den første målemetode ”Københavnerreglen” som i 1913 blev erstattet af ”National Længde” som i 1927 blev modificeret til ”Nordisk Længde” og 1973 var man klar med ”Scandicap” reglen som så i 1984 blev erstattet af ”Dansk Handicap” (DH) og det er den regel vi i dag bruger og kan måle din båd efter.

Dansk Handicap:

DH er en måleregel, der beregner den fart din båd forventes at kunne opnå, ud fra en lang række parametre for skroget; vandlinje længde, bredde, dybgang, kølvægt mv. og tilsvarende måles rig og sejl: størrelsen på forsejl, storsejl, spiler, højden på masten mv.

Hvis I gerne vil se hvordan en måling ser ud, så er det interessant at gå ind på Dansk Sejlunions Websejler – her kan du finde alle standardbåde og mange andre både og du kan sikkert også finde din egen båd, selv om du måske ikke har et aktivt måler brev. Søg fx på båd type Luffe 37 – og alle Luffer triller over skærmen. Hvis du går ind på en specifik både, kan du se alle de parametre der bruges til beregningen af et DH handikap, hvis båden er målt naturligvis. Hvis din båd ikke findes på Websejler, så skal den måles helt fra grunden og det kræver en del mål og vejning af køl og hele båden.

DH er en VPP-baseret måleregel. Et VPP-program (Velocity Prediction Programme) er et omfattende program, der forudsiger farten på sejlbåde ved forskellige kombinationer af sejlføring, vindstyrke og kurs. Målereglerne før 2000 var i hovedsagen matematiske tilnærmelser af de erfaringsmæssige sejltider. VPP baserede modeller beregner den fart, som båden har mulighed for at opnå, når den sejles optimalt.

DH tager ved beregningen hensyn til følgende forhold: Aerodynamisk model, der tager højde for den fremadrettede og krængende kraft af de benyttede sejl på de forskellige sejlede kurser og derved også behovet for at flade eller rebe sejl i vindstyrkeområderne ’let’, ’mellem’ og ’hård’. Desuden tages der hensyn til vindhastighedens afhængighed af mastens højde, vindmodstanden på rig og skrog samt evt. brug af vingemast. Hydrodynamisk model, der tager højde for modstand af de gængse modstandselementer ud fra forskellige skrog-, køl-, ror- og propeltyper samt den øgede modstand som følge af besætningsvægten. Stabilitet, dvs. bådens evne til at bære sine sejl ved de forskellige aktuelle kurser i vindstyrkeområderne ’let’, ’mellem’ og ’hård’. Desuden tages hensyn til effekten ved den optimale placering af besætningen og evt. brug af hængestropper og skrogvinger samt rigvægt, svingkøl og flytbar vandballast.

Formålet med Dansk Handicap:

Dansk Handicap henvender sig til bredden i dansk sejlsport, for at gøre kapsejlads mellem sejlbåde af forskellig størrelse og type mulig. Dansk Handicap skal kunne anvendes såvel ved mindre klubsejladser som ved store regattaer. Målingen skal udføres af en af Dansk Sejlunion autoriseret måler, som står inde for de forskellige målinger, så der efterfølgende kan beregnes korrekte sømiletider.

Hvordan kommer jeg i gang?:

Hvis du godt vil have målt din båd eller have ændret nogle parametre på din eksisterende måling, så kontakter du Gilleleje Sejlklubs måler – Hans Tørsleff på telefon 2276 6238 eller E-mail hans@torsleff.dk . indledningsvis snakker vi om hvordan opmålingen skal gribes an. Rent praktisk opretter måleren en ”Sag” med alle de data der skal indberettes til Dansk Sejlunion. Når indberetningen er foretaget til Dansk Sejlunion og bliver godkendt, sender Dansk Sejlunion en mail til den pågældende bådejer og beder ham indbetale 250 kroner, som betaling for et måler brev. Når du deltager i kapsejladser skal du have et gyldigt måler brev og det skal fornys hvert år. På Websejler kan du udskrive en kopi af dit måler brev som vises forud for deltagelse i kapsejladser.

Hans Tørsleff

Luffe 37 – DEN 35

Plads 229 – bro 6

Mobil 2276 6238

E-mail hans@torsleff.dk

Nordkyst-mesterskab 2018

Nordkystmesterskab 2018

Gilleleje Sejl Klub og Hornbæk Bådeklub

 

Nyhed !!!

I år vil der være 6 onsdags-sejladser, sammen med Hornbæk..
Så Nordkystmesterskabet er disse 6 sejladser..
Point ved Nordkystmesterskabet gælder også til onsdagssejladserne.

9.maj
30. maj
13. juni
15. august
29. august
12. september

——————————-

Nordkystmester 2017

Gilleleje Sejl Klub og Hornbæk Bådeklub

1 : STORT tillykke til Chebec

2 : Heolix

3 : pi

 

Plac Løb Bådtype Bådnavn Sejl Skipper MÅL 24.05 21.06 23.08 06.09 Total
1st Race Dynamic 35 Chebec 47 Finn Wienberg Petersen 539.8 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0
2nd Race X-34 Heolix 16 Tommy Rasmussen 561.0 2.0 2.0 2.0 1.0 7.0
3rd Race Luffe 40.04 PI 63 Filip Heiberg 529.8 5.0 6.0 6.0 7.0 24.0
4th Race X-46 Freedom 46 Jacob Pociot 499.20 18.0 DNC 4.0 4.0 6.0 32.0
5th Race Diva 39 Kvien Mary 135 Stig Rahbek 566.4 4.0 13.0 10.0 8.0 35.0
6th Race Molich X Styrbjørn 2 Claus Bruun 556.40 18.0 DNC 3.0 3.0 18.0 DSQ 42.0
7th Race Scan-Kap 99 S-Cape 41 Hans Henrik Jacobsen 606.2 18.0 DNC 5.0 5.0 18.0 DNC 46.0
8th Race Marina 36 Sport Kvadrat 1 Kristian Borgen 496.6 18.0 DNC 9.0 7.0 12.0 46.0
9th Race X-37 X-ride 37 Jens Kristian Pedersen 542.6 3.0 8.0 18.0 DNC 18.0 DNC 47.0
10th Race Banner 34 GMO 4 Hoff II 10 Steen Hoffmann 573.4 18.0 DNC 10.0 18.0 DNC 4.0 50.0
11th Race Faurby 36 Sunshine 31 Jørgen Nissen 587.2 18.0 DNC 14.0 8.0 10.0 50.0
12th Race H-Båd Fru Brøgger 491 Sune Krohn 669.0 18.0 DNC 12.0 18.0 DNC 3.0 51.0
13th Race Molich X Hippie 25 Henrik “Hønse” Paulsen 556.4 18.0 DNC 11.0 18.0 DNC 11.0 58.0
14th Race H-Båd Den Røde Løber 94 Birger Scheufens 669.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 5.0 59.0
15th Race H-Båd Danmark 318 Bent Holm Nielsen 669.0 18.0 DNC 7.0 18.0 DNC 18.0 DNC 61.0
16th Race Nordisk Krydser Marsk 45 Bent Højgaard Hindhede 657.2 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNF 9.0 63.0
17th Race H-Båd Gilbjerg 316 GSK Skolebåd 669.0 18.0 DNC 18.0 DNC 9.0 18.0 DNC 63.0

24.05 – Race Løb – 24.05.2017 at 22:00:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 22.00, Distance: 10.74, Course: 300, Wind: W TAUDL, Ave wind: 3
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Cert.nr. Sejlnr. Skipper MÅL Start Finish Elapsed Corrected
1 Race Dynamic 35 Chebec 8981 47 Finn Wienberg Petersen 872.6 2.02.00 2.54.29
2 Race X-34 Heolix 34956 16 Tommy Rasmussen 903.0 2.09.20 2.56.22
3 Race X-37 X-ride 31370 37 Jens Kristian Pedersen 880.80 2.09.36 3.00.37
4 Race Diva 39 Kvien Mary 30991 135 Stig Rahbek 930.0 2.20.50 3.03.02
5 Race Luffe 40.04 PI 34655 63 Filip Heiberg 867.20 2.17.22 3.10.49

21.06 – Race Løb – 21.06.2017 at 19.00

Start: Start 2, Finishes: Elapsed time, Time: 19.00, Distance: 3.72, Course: 300, Wind strength: TAUDM
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Cert.nr. Sejlnr. Skipper MÅL Start Finish Elapsed Corrected
1 Race Dynamic 35 Chebec 8981 47 Finn Wienberg Petersen 671.0 50.52 1.00.57
2 Race X-34 Heolix 34956 16 Tommy Rasmussen 692.2 52.16 1.01.02
3 Race Molich X Styrbjørn 1831 2 Claus Bruun 695.80 53.59 1.02.32
4 Race X-46 Freedom 33449 46 Jacob Pociot 623.80 49.41 1.02.41
5 Race Scan-Kap 99 S-Cape 8966 41 Hans Henrik Jacobsen 749.2 59.22 1.04.36
6 Race Luffe 40.04 PI 34655 63 Filip Heiberg 659.80 54.33 1.05.20
7 Race H-Båd Danmark 17129 318 Bent Holm Nielsen 824.4 1.04.55 1.05.29
8 Race X-37 X-ride 31370 37 Jens Kristian Pedersen 678.40 57.09 1.06.46
9 Race Marina 36 Sport Kvadrat 33550 1 Kristian Borgen 621.2 54.25 1.07.35
10 Race Banner 34 GMO 4 Hoff II 7584 10 Steen Hoffmann 713.8 1.01.11 1.08.37
11 Race Molich X Hippie 4276 25 Henrik “Hønse” Paulsen 695.80 1.00.55 1.09.28
12 Race H-Båd Fru Brøgger 17051 491 Sune Krohn 824.4 1.10.08 1.10.42
13 Race Diva 39 Kvien Mary 30991 135 Stig Rahbek 705.8 1.04.00 1.11.55
14 Race Faurby 36 Sunshine 30673 31 Jørgen Nissen 728.0 1.06.42 1.13.15

23.08 – Race Løb – 23.08.2017 at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 19.10, Distance: 4.64, Course: 350, Wind strength: TAUDM, Ave wind: 5
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Cert.nr. Sejlnr. Skipper MÅL Start Finish Elapsed Corrected
1 Race Dynamic 35 Chebec 8981 47 Finn Wienberg Petersen 671.0 1.01.24 1.13.58
2 Race X-34 Heolix 34956 16 Tommy Rasmussen 692.2 1.05.15 1.16.11
3 Race Molich X Styrbjørn 1831 2 Claus Bruun 695.80 1.05.41 1.16.20
4 Race X-46 Freedom 33449 46 Jacob Pociot 623.80 1.00.23 1.16.36
5 Race Scan-Kap 99 S-Cape 8966 41 Hans Henrik Jacobsen 749.2 1.14.6 1.20.38
6 Race Luffe 40.04 PI 34655 63 Filip Heiberg 659.80 1.09.57 1.23.23
7 Race Marina 36 Sport Kvadrat 33550 1 Kristian Borgen 621.2 1.08.11 1.24.37
8 Race Faurby 36 Sunshine 30673 31 Jørgen Nissen 728.0 1.18.36 1.26.46
9 Race H-Båd Gilbjerg 17129 316 GSK Skolebåd 824.4 1.27.16 1.27.59
10 Race Diva 39 Kvien Mary 30991 135 Stig Rahbek 705.8 1.22.10 1.32.03
11 Race Nordisk Krydser Marsk 8921 45 Bent Højgaard Hindhede 833.6 DNF

06.09 – Race Løb – 06.09.2017 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18.40, Distance: 4.00, Course: 110, Wind: ESE TAUDM, Ave wind: 6
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejl Skipper MÅL Elapsed Corrected
1 Race X-34 Heolix 16 Tommy Rasmussen 692.2 46.40 0.56.06
2 Race Dynamic 35 Chebec 47 Finn Wienberg Petersen 671.0 45.40 0.56.30
3 Race H-Båd Fru Brøgger 491 Sune Krohn 824.4 56.02 0.56.39
4 Race Banner 34 GMO 4 Hoff II 10 Steen Hoffmann 713.8 49.01 0.57.00
5 Race H-Båd Den Røde Løber 94 Birger Scheufens 824.4 56.58 0.57.35
6 Race X-46 Freedom 46 Jacob Pociot 623.80 45.14 0.59.13
7 Race Luffe 40.04 PI 63 Filip Heiberg 659.80 48.09 0.59.44
8 Race Diva 39 Kvien Mary 135 Stig Rahbek 705.8 52.03 1.00.34
9 Race Nordisk Krydser Marsk 45 Bent Højgaard Hindhede 833.6 1.00.42 1.00.42
10 Race Faurby 36 Sunshine 31 Jørgen Nissen 728.0 53.59 1.01.01
11 Race Molich X Hippie 25 Henrik “Hønse” Paulsen 695.80 56.27 1.05.38
12 Race Marina 36 Sport Kvadrat 1 Kristian Borgen 621.2 53.26 1.07.36
13 Race Molich X Styrbjørn 2 Claus Bruun 695.80 DSQ

Template Vers. 20160610 – Bent H.

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com

 

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Plac Løb Bådtype Bådnavn Sejl Skipper MÅL 24.05 21.06 23.08 Total
1st Race Dynamic 35 Chebec 47 Finn Wienberg Petersen 539.8 1.0 1.0 1.0 3.0
2nd Race X-34 Heolix 16 Tommy Rasmussen 561.0 2.0 2.0 2.0 6.0
3rd Race Luffe 40.04 PI 63 Filip Heiberg 529.8 5.0 6.0 6.0 17.0
4th Race Diva 39 Kvien Mary 135 Stig Rahbek 566.4 4.0 13.0 10.0 27.0
5th Race Molich X Styrbjørn 2 Claus Bruun 556.40 23.0 DNC 3.0 3.0 29.0
6th Race X-46 Freedom 46 Jacob Pociot 499.20 23.0 DNC 4.0 4.0 31.0
7th Race Scan-Kap 99 S-Cape 41 Hans Henrik Jacobsen 606.2 23.0 DNC 5.0 5.0 33.0
8th Race X-37 X-ride 37 Jens Kristian Pedersen 542.6 3.0 8.0 23.0 DNC 34.0
9th Race Marina 36 Sport Kvadrat 1 NN 496.6 23.0 DNC 9.0 7.0 39.0
10th Race Faurby 36 Sunshine 31 Jørgen Nissen 587.2 23.0 DNC 14.0 8.0 45.0
11th Race H-Båd Danmark 318 Bent Holm Nielsen 669.0 23.0 DNC 7.0 23.0 DNC 53.0
12th Race H-Båd Gilbjerg 316 GSK Skolebåd 669.0 23.0 DNC 23.0 DNC 9.0 55.0
13th Race Banner 34 GMO 4 Hoff II 10 Steen Hoffmann 573.4 23.0 DNC 10.0 23.0 DNC 56.0
14th Race Molich X Hippie 25 Henrik “Hønse” Paulsen 556.4 23.0 DNC 11.0 23.0 DNC 57.0
15th Race H-Båd Den Røde Løber 94 Birger Scheufens 669.0 23.0 DNC 12.0 23.0 DNC 58.0
16th Race Luffe 37 Frække Frida 16 Bo Jensen 574.6 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 69.0
16th Race Scan-Kap 99 Havblik 86 NN 606.2 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 69.0
16th Race Nordisk Krydser Marsk 45 Bent Højgaard Hindhede 657.2 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNF 69.0
16th Race Banner 30 10-nas 54 Bjørn Jensen 603.0 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 69.0
16th Race HR 29 Sisu 91 Henning / Buller 673.6 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 69.0
16th Race Spækhugger Noas Sjølyst 50 Palle Sederberg 657.8 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 69.0
16th Race Expres Gonzo 657 Jes Arnild 647.8 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 69.0

24.05 – Race Løb – 24.05.2017 at 22:00:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 22.00, Distance: 10.74, Course: 300, Wind: W TAUDL, Ave wind: 3
Plac Løb Bådtype Bådnavn Cert Sejl Skipper MÅL Elapsed Corrected
1 Race Dynamic 35 Chebec 8981 47 Finn Wienberg Petersen 872.6 2.02.00 2.44.55
2 Race X-34 Heolix 34956 16 Tommy Rasmussen 903.0 2.09.20 2.46.49
3 Race X-37 X-ride 31370 37 Jens Kristian Pedersen 880.80 2.09.36 2.51.03
4 Race Diva 39 Kvien Mary 30991 135 Stig Rahbek 930.0 2.20.50 2.53.29
5 Race Luffe 40.04 PI 34655 63 Filip Heiberg 867.20 2.17.22 3.01.15

21.06 – Race Løb – 21.06.2017 at 19.00

Start: Start 2, Finishes: Elapsed time, Time: 19.00, Distance: 3.72, Course: 300, Wind strength: TAUDM
Plac Løb Bådtype Bådnavn Cert Sejl Skipper MÅL Elapsed Corrected
1 Race Dynamic 35 Chebec 8981 47 Finn Wienberg Petersen 671.0 50.52 1.00.23
2 Race X-34 Heolix 34956 16 Tommy Rasmussen 692.2 52.16 1.00.28
3 Race Molich X Styrbjørn 1831 2 Claus Bruun 695.80 53.59 1.01.57
4 Race X-46 Freedom 33449 46 Jacob Pociot 623.80 49.41 1.02.07
5 Race Scan-Kap 99 S-Cape 8966 41 Hans Henrik Jacobsen 749.2 59.22 1.04.02
6 Race Luffe 40.04 PI 34655 63 Filip Heiberg 659.80 54.33 1.04.45
7 Race H-Båd Danmark 17129 318 Bent Holm Nielsen 824.4 1.04.55 1.04.55
8 Race X-37 X-ride 31370 37 Jens Kristian Pedersen 678.40 57.09 1.06.12
9 Race Marina 36 Sport Kvadrat 33550 1 NN 621.2 54.25 1.07.01
10 Race Banner 34 GMO 4 Hoff II 7584 10 Steen Hoffmann 713.8 1.01.11 1.08.02
11 Race Molich X Hippie 4276 25 Henrik “Hønse” Paulsen 695.80 1.00.55 1.08.53
12 Race H-Båd Den Røde Løber 16718 94 Birger Scheufens 824.4 1.10.08 1.10.08
13 Race Diva 39 Kvien Mary 30991 135 Stig Rahbek 705.8 1.04.00 1.11.21
14 Race Faurby 36 Sunshine 30673 31 Jørgen Nissen 728.0 1.06.42 1.12.41

23.08 – Race Løb – 23.08.2017 at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 19.10, Distance: 4.64, Course: 350, Wind strength: TAUDM, Ave wind: 5
Plac Løb Bådtype Bådnavn Cert Sejl Skipper MÅL Elapsed Corrected
1 Race Dynamic 35 Chebec 8981 47 Finn Wienberg Petersen 671.0 1.01.24 1.13.16
2 Race X-34 Heolix 34956 16 Tommy Rasmussen 692.2 1.05.15 1.15.28
3 Race Molich X Styrbjørn 1831 2 Claus Bruun 695.80 1.05.41 1.15.38
4 Race X-46 Freedom 33449 46 Jacob Pociot 623.80 1.00.23 1.15.54
5 Race Scan-Kap 99 S-Cape 8966 41 Hans Henrik Jacobsen 749.2 1.14.6 1.19.55
6 Race Luffe 40.04 PI 34655 63 Filip Heiberg 659.80 1.09.57 1.22.41
7 Race Marina 36 Sport Kvadrat 33550 1 NN 621.2 1.08.11 1.23.54
8 Race Faurby 36 Sunshine 30673 31 Jørgen Nissen 728.0 1.18.36 1.26.03
9 Race H-Båd Gilbjerg 17129 316 GSK Skolebåd 824.4 1.27.16 1.27.16
10 Race Diva 39 Kvien Mary 30991 135 Stig Rahbek 705.8 1.22.10 1.31.20
11 Race Nordisk Krydser Marsk 8921 45 Bent Højgaard Hindhede 816.2 DNF
1 2 3 4 5