Yacht skipper Y3

====================================================================================================

OBS Kurset er AFLYST .

=====================================================================================================

  • Yachtskipper 3 er 1.250 kr
  • Forudsætter medlemskab af Gilleleje Sejlklub, senior 900 kr, pensionist 750 kr

Der serveres kaffe, brød ost og marmelade på begge kurser.

Undervisere

Vi er flere undervisere Patrick, Michael, og Hans – hvis du har spørgsmål så ring eller SMS’e på 5376 6238 til Hans Tørsleff, eller sende en e-mail til hans@sail2learn.dk

Tilmelding

Tilmelding sendes til Hans Tørsleff, e-mail:  hans@sail2learn.dk

Yachtsskipper 3

Vil du udbygge din viden om sejlads og få en certificering som er internationalt anerkendt, skal du melde dig til Yachtskipper kurset som starter mandag den 25. oktober i Gilleleje Sejlklub.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for Yachtskipper uddannelsen som gennemføres sammen med Dansk Fritidssejler Union og Gilleleje Sejlklub.

Uddannelsen er tilrettelagt så kursister, som har en travl hverdag kan følge med og alt materiale og opgaver lægges op på nettet og for at lette kommunikations anvender vi netværket Microsoft Teams hvor al kommunikation samles. Undervisningen består af 16 lektioner hvor de enkelte kapitler fra pensum bliver gennemgået og som en væsentlig del af kurset udarbejdes der en sejlplan for en længere sørejse.

Kurset følger undervisningsplanen fra Søfartsstyrelsen og indeholder følgende emner;

  1. Terrestrisk Navigation: Længde og Breddegrader, Storcirkelsejlads, Stedbestemmelse via stedlinjer og pejlinger, elektroniske navigations midler mv.
  2. Søfartsreglerne: Søfartsreglerne med alle vigeregler, skibslys, tågesignaler, afmærkninger, fyrkarakterer mv.
  3. Sømandskab: Stabilitet, Dimensionering af kæder, tovværk, wirere, ankre, beregning af taljer, opbygning af skibe i forskellige materialer, nødudstyr.
  4. Meteorologi: identifikation af skyer og fronter. Beskrivelse af varm-, koldfronter og okklusioner. Coriolis kraftens indflydelse på lav- og højtryk. Indsamling og tolkning af vejrmeldinger mv.
  5. Søret: gennemgang af den lovgivning der styrer søfarten med placering af ansvaret for skibe og deres besætninger.
  6. Sejlplan: i forbindelse med kurset udarbejdes en sejlplan fx til en norsk eller svensk havn, hvor alle hovedemnerne fra pensum bliver behandlet. Sejlplanerne udarbejdes i grupper med 2 eller 3 kursister og medbringes til den mundtlige eksamen.
  7. Brandøvelse og redningsflåder: Der gennemføres praktiske øvelser hvor kursisterne skal prøve hvad det vil sige at slukke en brand. Videre bliver opbygning og brug af redningsflåder gennemgået. Der udstedes certifikat til den enkelte kursist for gennemført kursus.
  8. Radar og ECDIS plottere: Kursisterne sejler med hjemmeværnskutter hvor praktisk brug af Radar og ECDIS plotter bliver gennemgået.

Yachtskipperkurset afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen, den mundtlige eksamen tager udgangsplan i de sejlplaner der udarbejdes under kursusforløbet.

Kurset indeholder 16 lektioner plus to dages speciel eksamens forberedelse. Kurset starter mandag den 25. oktober og en del lektioner gennemføres lørdag søndag fra 9:00 til 18:00 i Gilleleje Sejlklub, Beddingskajen 4, 3250 Gilleleje.

Glleleje sejlklub
VindVindstødVindretningTemperatur
8.9 m/s9.4 m/s  58 °-67.8 °C

QR Code

QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera


Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.
1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon