Yacht skipper Y3

Yachtskipper 3 kursus (Y3)
Denne vinter (2021/2022) oprettes et kursus. Første dato (i oktober) opdateres senere..

Vil du udbygge din viden om sejlads og få en certificering som er internationalt anerkendt skal du melde dig til Yachtskipper kurset som starter mandag den 26. oktober 2020 i Gilleleje Sejlklub.

Uddannelsen er tilrettelagt så kursister, som har en travl hverdag kan følge med og alt materiale og opgaver lægges op på nettet og for at lette kommunikations anvender vi netværket Microsoft Teams hvor al kommunikation samles.

Indhold:
Uddannelsen er tilrettelagt så kursister, som har en travl hverdag kan følge med. Alt materiale og opgaver lægges op på nettet og for at lette kommunikations anvender vi netværket ”Microsoft Teams”. Undervisningen består af  godt 16  lektioner hvor de enkelte kapitler fra pensum bliver gennemgået og efterfølgende stilles en række opgaver som løses og gennemgås indenfor den enkelte emner.

Kurset følger undervisningsplanen fra Søfartsstyrelsen og indeholder følgende emner;

  1. Terrestrisk Navigation: Længde og Breddegrader, Storcirkelsejlads, Stedbestemmelse via stedlinjer og pejlinger, elektroniske navigations midler mv.
  2. Søfartsreglerne: Søfartsreglerne med alle vigeregler, skibslys, tågesignaler, afmærkninger, fyrkarakterer mv.
  3. Sømandskab: Stabilitet, Dimensionering af kæder, tovværk, wirer, ankre, beregning af taljer, opbygning af skibe i forskellige materialer, nødudstyr.
  4. Meteorologi: identifikation af skyer og fronter. Beskrivelse af varm-, koldfronter og okklusioner. Coriolis kraftens indflydelse på lav- og højtryk. Indsamling og tolkning af vejrmeldinger mv.

Søret: gennemgang af den lovgivning der styrer søfarten med placering af ansvaret for skibe og deres besætninger.

  1. Sejlplan: i forbindelse med kurset udarbejdes en sejlplan fx til en norsk eller svensk havn, hvor alle hovedemnerne fra pensum bliver behandlet. Sejlplanerne udarbejdes i grupper med 2 eller 3 kursister og medbringes til den mundtlige eksamen.
  2. Brandøvelse og redningsflåder: Der gennemføres praktiske øvelser hvor kursisterne skal prøve hvad det vil sige at slukke en brand. Videre bliver opbygning og brug af redningsflåder gennemgået. Der udstedes certifikat til den enkelte kursist for gennemført kursus.
  3. Radar og ECDIS plottere: Kursisterne sejler med hjemmeværnskutter hvor praktisk brug af Radar og ECDIS plotter bliver gennemgået.

Yachtskipperkurset afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen, den mundtlige eksamen tager udgangsplan i de sejlplaner der udarbejdes under kursusforløbet.

Eksamen:
For at blive indstillet til eksamen i Yachtskipper af tredje grad er det en forudsætning at du har bestået Duelighedsprøven for fritidssejlere.  For dem der vil have Yachtskippergraden afsluttes kurset med en eksamen som bliver afholdt lørdag den 8.maj 2021 i Gilleleje Sejlklub.

Lektioner og pris:

Kurset indeholder godt 16 lektioner plus to dages speciel eksamens forberedelse. Kurset starter torsdag  den 29. oktober og alle lektioner gennemføres på torsdage fra 19:00 til 22:00 i Gilleleje Sejlklub.

Prisen for kurset for GSK-medlemmer, inklusive kaffe, brød, ost og marmelade er 800 kr.

Øvrige deltagere 1400 kr
Kursus i Brand og redningsflåder koster 600 kr.
Udgifter til bøger er ca. 2000 kr.
Censor 850 kr.

Noget som mange ikke er klar over er, – man må ikke være rød-grøn farveblind, hvis man senere også vil have et sønæringsbevis som Y3 (!)

Underviser er Hans Tørsleff.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål sendes til e-mail: hans@torsleff.dk