Yachtskipper Y1

Yachtskipper 1 kursus (Y1)
Y1 starter en torsdag i oktober (oplyses senere).
Kurset indeholder spændende elementer om radar, satellitnavigationssystemer, elektroniske søkort, astronomisk navigation med sekstant, bestemmelse af tidevand, mere om meteorologi og udarbejde en sejlplan fra Gilleleje til fx Caribien.

Vil du udbygge din viden om sejlads og få en certificering som er internationalt anerkendt skal du melde dig til Yachtskipper kurset som starter torsdag den 29. oktober 2020 i Gilleleje Sejlklub.

Uddannelsen er tilrettelagt så kursister, som har en travl hverdag kan følge med og alt materiale og opgaver lægges op på nettet og for at lette kommunikations anvender vi netværket Microsoft Teams hvor al kommunikation samles.

Indhold:
Uddannelsen er tilrettelagt så kursister, som har en travl hverdag kan følge med. Alt materiale og opgaver lægges op på nettet og for at lette kommunikations anvender vi netværket ”Microsoft Teams”. Undervisningen består af godt 16  lektioner hvor de enkelte kapitler fra pensum bliver gennemgået og efterfølgende stilles en række opgaver som løses og gennemgås indenfor den enkelte emner.

Kurset følger undervisningsplanen fra Søfartsstyrelsen og omfatter undervisning i følgende emner;
1. Teknisk Navigation:
Radar, kompasser og autopilot, log og ekkolod, satellitnavigationssystemer, elektroniske søkort, sekstant og moderne tekniske navigationsinstrumenter.
2. Sejlads planlægning, Tidevand & astronomisk navigation:
Lovgivning om sejlads planlægning, praktisk og teoretisk bestemmelse af tidevand, astronomisk navigation med sekstant, Azimut og amplitude samt verdensrummet og stjernehimlen, stjernebilleder, planeter og brug at nautiske almanakker.
3. Meteorologi:
Grundbegreber, observationer, organisationer og tjenester, tempererede & tropiske cykloner, læsning af vejrkort, havstrømme, is i havet, bølgedannelse, vejrfænomener og indikatorer.
4. Nautiske Almanakker & Azimuttabeller:
Brugen og opslag i forskellige almanakker og brugen af Azimuttabeller.
5. Sejlplan:
I forbindelse med kurset udarbejdes en sejlplan for en oceangående sejlads fx en sejlads fra Gilleleje til Caribien. Sejlplanen udarbejdes for et konkret veldokumenteret skib, hvor stabilitetskurver, konstruktions data og driftsdata kendes. Arbejdet med sejlplaner udgør en væsentlig del af kurset og sejlplanen er normalt et dokument på 60-70 sider.
6. Udvidet førstehjælp:
Et særskilt kursus som indeholder et udvidet førstehjælpskursus, som sætter kursisten i stand til at behandle tilskadekomne og syge besætningsmedlemmer om muligt i samråd med læger. Kursisterne modtager et certifikat for gennemført kursus.

Eksamen:
For at blive indstillet til eksamen i Yachtskipper af Første grad er det en forudsætning af du er Yachtskipper af tredje grad. For dem der vil have Yachtskippergraden afsluttes kurset med en eksamen som bliver afholdt i maj 2022 i Gilleleje Sejlklub.

Kursister der bliver indstillet til eksamen i Yachtskipper af første grad, skal udarbejde en sejlplan for en sejlads hvor et af verdenshavene krydses. Opgaven udføres normalt af grupper af to eller tre kursister og sejlplanen tager udgangspunkt i et specifikt skib, hvor alle data er til rådighed omkring stabilitet og konstruktion og driftsdata. Sejlplanen indsendes forud for eksamen til censor som gennemgår materialet og kursisten skal på eksamensdagen redegøre for de enkelte kapitler og afsnit og forsvarer sejlplanen.
Censor står for interviewet af kursisten og kursisten skal kunne redegøre for de emner og teknikker som er indeholdt i den samlede Yachtskipper uddannelse.

Resultat:
Du opnår graden som Yachtskipper af første grad som giver retten til at føre et dansk skib på over 15 meter og indtil 24 meter på alle verdenshavene under forudsætning af at du efter kurset søger Sønæringsbevis som Yachtskipper af første grad. Dette kræver imidlertid at du som minimum har seksmåneders dokumenteret sejltid og sejltiden skal være på et skib som kræver en Yachtskipper af tredje grad jf. reglerne fra Søfartsstyrelsen.

Lektioner og pris:
Kurset indeholder godt 16 lektioner plus to dages speciel eksamens forberedelse. Kurset starter i oktober og alle lektioner gennemføres på torsdage i Gilleleje Sejlklub fra 19:00 til 22:00.

De specielle eksamenslektioner aftales efterfølgende.
Prisen for kurset for Gsk-medlemmer inklusive kaffe, brød, ost og marmelade er 1.000 kr.
Øvrige deltagere 1600 kr.
Udvidet førstehjælpskursus forventes at koste 1000kr
Udgifter til bøger er ca. 2500 kr. (Net-version er billigere)
Censor 850 kr.
Underviser er Hans Tørsleff.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål sendes til Hans Tørsleff, e-mail: hans@torsleff.dk