Event Tag: ungdom

Introduktion til juniorafdelingens tilbud til regionens unge – sejlads, kundskaber, vandtilvæning og natur samt ikke mindst et godt kammeratskab vil man opleve i klubbens ungdomsafdeling.   Vi introducerer til de forskellige joller, beretter om instruktørerne, ugerutinen, de særlige events i løbet af året samt vores samarbejde med venskabsklubberne og de muligheder samarbejdet giver.