Kapsejladslinje 2024

For dig der ønsker at blive bedre til kapsejlads eller blot øge dine færdigheder.

Kapsejladslinjen er et tilbud til dig der allerede kan sejle og som gennem praktisk sejlads ønsker at blive bedre til at sejle kapsejlads. Herudover er det til dig der blot ønsker øget færdigheder inden for trim og tricks til fart i båden.

Undervisningen foregår hver torsdag fra kl. 18.00-20.30 fra d. 16. maj, juni, august og september.

Der sejles i H-både og for de unge og unge voksne kan der også vælges 606’er

Gitte Busch Pedersen (kapsejladslinjens leder)

Mail: naestformand@gillelejesejlklub.dk

Prisen pr. sæson foruden medlemskab af GSK.

Er du medlem af en udenbys sejlklub, er du også velkommen på holdet uden GSK-medlemskab.

Voksne i H-båd > 24 år 1500 kr.

Unge voksne i H-båd mellem 18-23 år 750 kr.

Unge i 606’er eller H-båd < 18 år 400 kr.

Kursister der deltager på kapsejladslinjen om torsdagen, har fortrinsret til H-bådene, til klubbens onsdagssejladser kvit og frit. Der er instruktør på H-bådene om onsdagen. Her får du mulighed for at afprøve dine nye færdigheder i et virkeligt kapsejladsforum – nyd hvordan du oplever dine færdigheder øges uge for uge.

Forudsætninger

Du skal uden vejledning eller instruktørhjælp kunne udføre havnemanøvre, vendinger og bomninger, samt mand over bord manøvre. De første gange har du instruktør med ombord.

Hvad lærer du?

På kapsejladslinjen lærer du bl.a. om: Vigtigheden af klargøring af båd, rigspænding, taktik, kapsejladsregler, opsætning og nedtagning af spiler, kryds og bomninger, trimning til den sidste millimeter, spændende meteorologi på begynderniveau etc.

Der vil være 4 kursister, fortrinsvis de samme 4 i hver båd gennem sæsonen. Vi forventer, at du er stabil i dit fremmøde, da dit team er afhængig af dig.

Instruktørteam

Du vil hver torsdag være i gode hænder hos kapsejladslinjens instruktørteam som består af 6 såvel erfarne kapsejlere som instruktører for unge og voksne. Der vil altid være mindst 2 instruktører tilstede. De vil primært instruere fra RIB, men der kan også være aftalt instruktørbistand ombord i læringssituationer der påkræver dette.

Tilmelding

Vi er i gang med at få oprettet hold i klubmodul, indtil da foregår tilmelding til Kapsejladslinjens leder Gitte Busch Pedersen. Betaling vil I få mulighed for senere😅

Tilmeldingsfrist løbende.

Kapsejladslinjen starter torsdag d. 16. maj 2024 kl. 18.00⛵

Som deltager på hold hvor frivillige er instruktører forventer vi…

…at du indgår i vedligeholdelse af bådene, samt hjælper til i klubben som frivillig (alt i en rimelig grad.😉).

H-båd

H-båden er en meget aktiv enklassebåd, hvor der sejles stævner i ind- og udland. Gilleleje Sejlklub har et aktivt felt af H-Båds sejlere, som deltager i stævner rundt omkring i Danmark. Klubben har flere gange været arrangør af H-båds stævner, hvor der har været mellem 20-30 både med nogle af de dygtigste sejlere i Danmark.

Danske H-Bådssejlere

På Danske H-bådsejleres hjemmeside kan du læse mere omkring båden, og om de stævner som de afholder rundt omkring i Danmark..

Bådtypen er 27 fod lang, vejer 1.450 kg og kan sættes på en trailer, når man skal til stævner forskellige steder i landet.

Gilleleje sejlklub råder over 2 stk. H-Både,

Glleleje sejlklub
VindVindstødVindretningTemperatur
3.6 m/s6.7 m/s  274 °19.3 °C

QR Code

QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera


Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.
1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon