Klubhuset

Klubben har til huse i et godt klubhus, som står til medlemmernes rådighed. Du er som medlem altid velkommen til at gå ind og få en kop kaffe, indtage din madpakke og egne drikkevarer, og få en snak.

Leje af klubhuset

Som medlem kan du, uden for sejlsæsonen – dvs. i perioden fra sidste lørdag i oktober til sidste lørdag i april – leje klubhuset til private arrangementer, på følgende betingelser.

Betingelser for leje

  1. Man skal have været medlem af klubben i mere end 1 år.
  2. Bestyrelsen skal godkende arrangementet efter skriftlig henvendelse fra medlemmet.
  3. Som hovedregel kan huset kun udlejes én weekend om måneden. Dog kan bestyrelsen dispensere herfor. Huset tildeles efter ”først til mølle”-princippet.
  4. Klubarrangementer kommer forud for private arrangementer.
  5. Det er kun det store klublokale, der kan lejes. Øvrige medlemmer har altid ret til at benytte køkken, toiletter og skipperstuen. Møblerne må ikke fjernes fra Skipperstuen. Der er ekstra borde og stole i værkstedet.
  6. Prisen for udlejning til undervisning i tidsrummet 9-15 er 1100 kr. inkl. 500 kr. i depositum.
  7. Prisen for udlejning til reception /fest /o.l. i tidsrummet kl. 08 til kl.10 dagen efter, er 3500 kr. inkl. 500 kr. i depositum. Depositum mistes, hvis lejemålet aflyses senere end 8 uger før. Afbestilling senere end 5 uger før lejemålet medfører tabt leje. Man sørger selv for rengøring og oprydning. Hvis lokalerne ikke efterlades i tilfredsstillende stand, tilbageholdes depositum til dette formål.
  8. Betaling foregår via hjemmesidens medlemsportal.

Udlejning og kalenderbooking koordineres af Jens M. Larsen

E-mail: senior@gillelejesejlklub.dk

Tlf. 2963 2693


Klubhus bookinger

Indlæser… Indlæser…