Sejlerskolen

 

Hvad tilbyder vi

Sejlerskolen tilbyder undervisning med sejlbåd én gang i ugen fra april til og med september. Dog ikke i juli måned hvor vi holder sommerferie. Vi har i øjeblikket 12 hold fordelt på 9 hverdagsaftener (man-torsdage) og tre formiddage (man-tirs-fredag)

Instruktører

Vores instruktører er erfarne og dygtige sejlere, som gennem flere år har brugt deres fritid på sejlads og kender farvandene omkring havnen rigtig godt. Udover skolesejlads er der mulighed for nogle dages sommertogt med skolebåden sammen med andre både i juli måned.

Målet med undervisningen er at sikre, at eleverne i løbet af uddannelsen lærer bådens bevægelser og grænser at kende, og er i stand til at sejle den sikkert under alle vejrforhold.

Leder af sejlerskolen

Steen Billenstein

Duelighedsbevis

Med et duelighedsbevis fra Gilleleje Sejlklub er du godt rustet til at sejle egen båd. Du opnår retten til at føre en motor eller sejlbåd på optil 15 meter

  1. Teorikursus: Vigeregler, søfartsregler, navigation, skibslys, sikkerhed og miljø
  2. Praktisk sejlads: Tilrigning og afrigning af båden, Havne manøvre, Sømandsudtryk og kommandoer, Vindretninger, Rebe sejl, Forhold ved uheld, Sikkerhedsudstyr, Vigeregler og Navigation,
Skolebådene
IF eren
H-Båd
Yachtskipper 3

Med et Yachtskipper 3 bevis opnår du retten til at sejl både på ind til 24 meter i længden, og indeholder:

  1. Terrestrisk Navigation: Længde og Breddegrader, Storcirkelsejlads, Stedbestemmelse via stedlinjer og pejlinger, elektroniske navigations midler mv.
  2. Søfartsreglerne: Søfartsreglerne med alle vigeregler, skibslys, tågesignaler, afmærkninger, fyrkarakterer mv.
  3. Sømandskab: Stabilitet, Dimensionering af kæder, tovværk, wirer, ankre, beregning af taljer, opbygning af skibe i forskellige materialer, nødudstyr.
  4. Meteorologi: identifikation af skyer og fronter. Beskrivelse af varm-, koldfronter og okklusioner. Coriolis kraftens indflydelse på lav- og højtryk. Indsamling og tolkning af vejrmeldinger mv
Yachtskipper 1

Med et Yachtskipper 1 bevis må du sejle både op til 24 meter på alle verdenshave.

1. Teknisk navigation:
Radar, kompasser og autopilot, log og ekkolod, satellitnavigations-systemer, elektroniske søkort, sekstant og moderne tekniske navigationsinstrumenter.
2. Sejlads planlægning, Tidevand & astronomisk navigation:
Lovgivning om sejlads planlægning, praktisk og teoretisk bestemmelse af tidevand, astronomisk navigation med sekstant, Azimut og amplitude samt verdensrummet og stjernehimlen, stjernebilleder, planeter og brug at nautiske almanakker.
3. Meteorologi:
Grundbegreber, observationer, organisationer og tjenester, tempererede & tropiske cykloner, læsning af vejrkort, havstrømme, is i havet, bølgedannelse, vejrfænomener og indikatorer.
4. Nautiske Almanakker & Azimuttabeller:
Brugen og opslag i forskellige almanakker og brugen af Azimuttabeller.
5. Sejlplan:
I forbindelse med kurset udarbejdes en sejlplan for en oceangående sejlads fx en sejlads fra Gilleleje til Caribien. Sejlplanen udarbejdes for et konkret veldokumenteret skib, hvor stabilitetskurver, konstruktions data og driftsdata kendes. Arbejdet med sejlplaner udgør en væsentlig del af kurset og sejlplanen er normalt et dokument på 60-70 sider.
6. Udvidet førstehjælp:
Et særskilt kursus som indeholder et udvidet førstehjælpskursus, som sætter kursisten i stand til at behandle tilskadekomne og syge besætningsmedlemmer om muligt i samråd med læger. Kursisterne modtager et certifikat for gennemført kursus.

Motorpasning

Ved at tage motorpasnings-kursus opnår du forståelse for motorens opbygning og pasning på et skib.

Glleleje sejlklub
VindVindstødVindretningTemperatur
6.4 m/s6.7 m/s  9 °4.2 °C

QR Code

QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera


Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.
1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon