Kontaktpersoner

Bestyrelse
Formand
Torben Grønbech
Næstformand
Gitte Busch Pedersen
Kasserer
Steen-Birger Aagaard
Sekretær
Hans Henrik Jacobsen
Suppleant-1
Carsten Glem
Suppleant-2
Jørgen Vidstrup
Ansvarsomåder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (m/ tilknyttet best.medlem)
Medlemskab
Tove Granild
(Steen-Birger)
Nøgler +udlejning
Jens M Larsen
(Hans Henrik)
Klubstander
Steen Billenstein
(Carsten)
Jolleplads +klubtøj
Bente Billenstein
(Steen Birger)
Måler
Hans Tørsleff
(Gitte)
Mastekran
Allan Hoppe
(Torben)
Hjertestarteren
Bente Billenstein
(Steen Birger)
Venskabsklub
Jørgen Vidstrup
(Jørgen)
Bådsmand Lilli 2
Ronni Schou Christiansen
(Torben)
Bådsmand2 +fører v/kapsejlads
Brian Bo Hansen
(Torben)
Bådsmand Ostindiefareren
Jørgen Vidstrup
(Jørgen)
Bådsmand Gilbjerg
Vincent Baguley
(Gitte)
Bådsmand 1 Nakkehoved
Hans Henrik Felby
(Gitte)
Bådsmand 2 Nakkehoved
Henrik Hansen
(Gitte)
Bådsmand gummibådene
Troels Johansen
(Torben)
Udvalg og aktiviteter . . . . . . . . .. . . . (m/ tilknyttet best.medlem)
Arrangementer
Birgith Tørsleff
(Jørgen)
Senior udvalg
Jens M. Larsen
(Hans Henrik)
Sejlerskole voksne
Steen Billenstein
(Carsten)
Kapsejladskolen
Lasse Altmann
(Gitte)
Juniorsejlads
Tom Zehngraff
(Torben)
Juniorsejlads med H-båd
Torben Grønbech
(Torben)
Klubkapsejlads
Birger Scheufens
(Gitte)
Gilleleje Cup
Viggo Lemche
(Carsten)
Mandagsejlerne
Steen Billenstein
(Carsten)