Kontaktpersoner

Bestyrelse
Formand
Torben Grønbech
Næstformand
Gitte Busch Pedersen
Kasserer
Steen-Birger Aagaard
Sekretær
Hans Henrik Jacobsen
Suppleant-1
Carsten Glem
Suppleant-2
Jørgen Vidstrup
Ansvarsomåder
Medlemskab
Tove Granild
Nøgler & udlejning
Jens M Larsen
Klubhus daglig drift
Frank Richardy
Klubstander
Steen Billenstein
Jolleplads & klubtøj
Bente Billenstein
Måler-1
Hans Tørsleff
Mastekran
Allan Hoppe
Hjertestarteren
Bente Billenstein
Bådsmand på Lilli 2
Thor Ebbesen
Bådsmand på Ostindiefareren
Jørgen Vidstrup
Bådsmand på Gilbjerg
Lasse Altmann
Bådsmand 1 på Nakkehoved
Hans Henrik Felby
Bådsmand 2 på Nakkehoved
Henrik Hansen
Udvalg og aktiviteter
Arrangementer
Birgith Tørsleff
Senior udvalg
Jens M. Larsen
Sejlerskole voksne
Steen Billenstein
Kapsejladskolen
Lasse Altmann
Juniorsejlads
Jørgen Nissen
Juniorsejlads med H-båd
Torben Grønbech
Klubkapsejlads
Birger Scheufens
Gilleleje Cup
Hans Henrik Jacobsen
Mandagsejlerne
Steen Billenstein