Sejlerskolens Duelighed, Y3, Y1 og nu Motorpasning!

Teori til Duelighedsprøven (Kurset for den nye sejler)

Teoriundervisning er et koncentreret kursus over 2 weekender, fra kl. 09 til 13 hver lørdag og søndag og eksamen afholdes den følgende weekend.
Så er det hele overstået !
Kursus afholdes i de 3 første weekends i november og endnu ét kursus i de tre første weekends i januar.

= = = = = = = = = = = = = = = = =
Yachtskipper 3 kursus (Y3)
Denne vinter (2020/2021) har vi i år oprettet et kursus med den første aften mandag den 26. oktober.
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Yachtskipper 1 kursus (Y1)
Y1 starter torsdag 29. oktober 2021.
Kurset indeholder spændende elementer om radar, satellitnavigationssystemer, elektroniske søkort, astronomisk navigation med sekstant, bestemmelse af tidevand, mere om meteorologi og udarbejde en sejlplan fra Gilleleje til fx Caribien.
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Et nyt kursus i Motorpasning.

Afholdes med en introduktionsaften og to hele dage i januar inclusive eksamen.

= = = = = = = = = = = = = = = = =

VHF/DSC-kursus
Vi afholder ikke mere dette kursus, men henviser til andre udbydere som kan findes ved at Google ‘vhf-kursus’.
De fleste af disse kurser udbydes som ‘Online-kurser’.
VHF-radio

Tilføjelse: 2 x 9 elever har bestået Yachtskipper-eksamen !

Tilføjelse:
Efterfølgende lørdag den 27 juni bestod 9 deltagere Yachtkipper-3.
Når vi ikke har billeder herfra, – skyldes at alle til denne eksamen blev taget over internettet !
Tillykke til Alexandra, Bo, Henrik, Lars F, Lars H, Martin, Patricia, Poul-Erik og Tom !
= = = = =

Lørdag den 20 juni fik sejlklubben 9 helt nye Yachtskippere-1 som alle bestod dagens eksamen !
Tre elever havde om formiddagen taget eksamen via internet og var der i kontakt med censor gennem hele prøven.
Den ene sad med sin pc-er på Ærø, det er den nye moderne tid !

Fra venstre ser man David, Kim Mikael, Jane, Jan, Lars, Torben, Torsten og instruktør Hans
Vi mangler Henrik på billedet, men det var ham på Ærø.

Fra mig (Steen) som Sejlerskoleleder skal lyde ’”Et stort tillykke” !
(Jeg tog Yachtskipper-1 i 90’-erne og ved hvilket et stort arbejde der ligger bagved.)

Censor havde også en stor ros til deltagerne og instruktør Hans, for det var helt tydelig at alle havde arbejdet seriøst med de meget fine besvarelser som var indleveret til censor. Under dagens eksamen blev deltagerne nemlig krydsforhøret i det indleverede stof.

Efter talerne fik alle deltagerne en meget flot kasket med egeløvs-kant og med GSK-logo og teksten ”Yachtskipper” på forkant.

Dernæst gav instruktør Hans en fin Tapas bestående af mange forskellige små gode retter og brus dertil.
Det var en god dag.

Igen er Gilleleje Sejlklub kommet på verdenskortet, – for det er meget få sejlklubber som afholder Y1 !

Steen
Sejlerskoleleder /web

Rækkefølgen er:
Duelighedsprøve
Yachtskipper-3 giver ret til at føre skib over 15 meter optil 24 meter ud til England
(Yachtskipper-2 udgået, noget pensum skubbet til Yachtkipper-3, resten til Yachtskipper-1)
Yachtskipper-1 Giver ret til at føre skib over 15 meter optil 24 meter over hele verden

Yachtskipper af tredje grad kursus (Y3)

(Opdateret oktober 2020)
 

Vil du udbygge din viden om sejlads og få en certificering som er internationalt anerkendt skal du melde dig til Yachtskipper kurset som starter mandag den 26. oktober 2020 i Gilleleje Sejlklub.

Uddannelsen er tilrettelagt så kursister, som har en travl hverdag kan følge med og alt materiale og opgaver lægges op på nettet og for at lette kommunikations anvender vi netværket Microsoft Teams hvor al kommunikation samles.

Indhold:
Uddannelsen er tilrettelagt så kursister, som har en travl hverdag kan følge med. Alt materiale og opgaver lægges op på nettet og for at lette kommunikations anvender vi netværket ”Microsoft Teams”. Undervisningen består af  godt 16  lektioner hvor de enkelte kapitler fra pensum bliver gennemgået og efterfølgende stilles en række opgaver som løses og gennemgås indenfor den enkelte emner.

 

Kurset følger undervisningsplanen fra Søfartsstyrelsen og indeholder følgende emner;

  1. Terrestrisk Navigation: Længde og Breddegrader, Storcirkelsejlads, Stedbestemmelse via stedlinjer og pejlinger, elektroniske navigations midler mv.
  2. Søfartsreglerne: Søfartsreglerne med alle vigeregler, skibslys, tågesignaler, afmærkninger, fyrkarakterer mv.
  3. Sømandskab: Stabilitet, Dimensionering af kæder, tovværk, wirer, ankre, beregning af taljer, opbygning af skibe i forskellige materialer, nødudstyr.
  4. Meteorologi: identifikation af skyer og fronter. Beskrivelse af varm-, koldfronter og okklusioner. Coriolis kraftens indflydelse på lav- og højtryk. Indsamling og tolkning af vejrmeldinger mv.

Søret: gennemgang af den lovgivning der styrer søfarten med placering af ansvaret for skibe og deres besætninger.

  1. Sejlplan: i forbindelse med kurset udarbejdes en sejlplan fx til en norsk eller svensk havn, hvor alle hovedemnerne fra pensum bliver behandlet. Sejlplanerne udarbejdes i grupper med 2 eller 3 kursister og medbringes til den mundtlige eksamen.
  2. Brandøvelse og redningsflåder: Der gennemføres praktiske øvelser hvor kursisterne skal prøve hvad det vil sige at slukke en brand. Videre bliver opbygning og brug af redningsflåder gennemgået. Der udstedes certifikat til den enkelte kursist for gennemført kursus.
  3. Radar og ECDIS plottere: Kursisterne sejler med hjemmeværnskutter hvor praktisk brug af Radar og ECDIS plotter bliver gennemgået.

Yachtskipperkurset afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen, den mundtlige eksamen tager udgangsplan i de sejlplaner der udarbejdes under kursusforløbet.

Eksamen:
For at blive indstillet til eksamen i Yachtskipper af tredje grad er det en forudsætning at du har bestået Duelighedsprøven for fritidssejlere.  For dem der vil have Yachtskippergraden afsluttes kurset med en eksamen som bliver afholdt lørdag den 8.maj 2021 i Gilleleje Sejlklub.

 

Lektioner og pris:

Kurset indeholder godt 16 lektioner plus to dages speciel eksamens forberedelse. Kurset starter torsdag  den 29. oktober og alle lektioner gennemføres på torsdage fra 19:00 til 22:00 i Gilleleje Sejlklub.

Prisen for kurset for Gsk-medlemmer, inklusive kaffe, brød, ost og marmelade er 800 kr.

Øvrige deltagere 1400 kr
Kursus i Brand og redningsflåder koster 600 kr.
Udgifter til bøger er ca. 2000 kr.
Censor 850 kr.

Noget som mange ikke er klar over er, – man må ikke være rød-grøn farveblind, hvis man senere også vil have et sønæringsbevis som Y3 (!)

Underviser er Hans Tørsleff.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe eller SMS’e på 2276 6238, eller e-mail: hans@torsleff.dk

 

Tilmelding sendes til Leder af Sejlerskolen Steen Billenstein, e-mail: steen.billenstein@webspeed.dk