Begivenheder

Mandagssejlads er for sejlbåde generelt op til 30 fod. Deltagerbådene,  hvor de fleste ejere er tidligere elever fra Sejlerskolen,  men også med ejere med anden baggrund. Det samme gælder også de mange gaster som deltager. Kommer du ‘udefra’, skal du også være velkommen til at være med et par gange. Senere forventer vi at du bliver medlem af Sejlklubben. Kontakt

16:30 Joller rigges til 17:00 Skippermøde – tema gennemgåes, vindretning og styrke, opsatte mærker, madplan 17:10 Check af både – sikkerhedsudstyr, tilrigning, trim, fodsstropper, ror 17:15 Afgang fra molen 18:30 Ankomst til molen 18:45 Debriefing – godt / skidt, diplomfærdigheder afkrydsning i logbogen – Lektie til næste gang 19:00 Mad og vand (afslutning ca. 19:45)

Kølbåde-sejlads for medlemmer hvor der lægges baner til såvel tur- som til kapsejlads. Mød op på terrassen ved klubhuset kl. 17.15 om du deltager med egen båd eller som gast. Er du ny og ønsker at være med om onsdagen, er du altid velkommen. Spørg blot efter en fra onsdagsudvalget når du møder op på terrassen og fortæl hvilken sejlads

Sejlersæsonen er slut. Vi skal fejre de elever som har bestået Duelighedsprøven og takke de mange instruktører som har lagt mange frivillige timer på skolen i løbet af sommeren. Deltagerne fra Sommertogtet kommer også med. Og så skal vi feste !