Begivenheder

Introduktion til juniorafdelingens tilbud til regionens unge – sejlads, kundskaber, vandtilvæning og natur samt ikke mindst et godt kammeratskab vil man opleve i klubbens ungdomsafdeling.   Vi introducerer til de forskellige joller, beretter om instruktørerne, ugerutinen, de særlige events i løbet af året samt vores samarbejde med venskabsklubberne og de muligheder samarbejdet giver.

Er du nyt medlem af Gilleleje Sejlklub eller missede du sidste års intromøde, er du velkommen til at deltage torsdag d. 18. april 2024 kl. 19.00-21.00. Mødets afholdes af formand Torben Grønbech og næstformand Gitte Busch.   Har du spørgsmål vedr. mødet, er du velkommen til at kontakte os på forhånd. Hilsen Torben og Gitte

Merete Glem inviterer til fællesspisning kl. 18.00. Se invitation på Facebook, Gilleleje Sejlklub Medlemmer.  

16:30 Joller rigges til 17:00 Skippermøde – tema gennemgåes, vindretning og styrke, opsatte mærker, madplan 17:10 Check af både – sikkerhedsudstyr, tilrigning, trim, fodsstropper, ror 17:15 Afgang fra molen 18:30 Ankomst til molen 18:45 Debriefing – godt / skidt, diplomfærdigheder afkrydsning i logbogen – Lektie til næste gang 19:00 Mad og vand (afslutning ca. 19:45)

Alle onsdagssejlere og kommende onsdagssejlere indbydes til formøde inden sæsonstart. På mødet gennemgår vi sejladsbestemmelser, hilser på nye sejlere, orienterer om bespisning etc. Er du interesseret i at blive en del af onsdagsudvalget er du mere end velkommen. Hilsner Onsdagsudvalget. Udvalgsformand Brian Bo Hansen Hans Henrik Jacobsen Søren Høy Sysser Davidsen  

Vi mødes ved træmasten udenfor klubhuset til sætning af GSK-standeren.