Læs nyheder i klubbladet Røstjernet

Et formidabelt sejlerskolesommertogt

I år blev vi begunstiget med et fantastisk vejr. Afgang fredag aften (26. juni) mod vest med en fin brise fra sydøst. Lidt senere kom spileren op. Det er ikke lige den man har hængende når det er mørkt. Men aftenhimmelen mod nord var så lys at man fortsat kunne se farver på tovværk og lignende.

fb-share-icon0

Bliv medlem

Kunne du tænke dig at blive medlem af Gilleleje Sejlklub, og være med til at støtte og udvikle klublivet i sejlklubben, så meld dig ind via hjemmesiden ved at trykke på bliv medlem i menuen. Du kan læse mere om priser og de forskellige former for medlemskaber i medlems portalen

Tilmelding til DM H-Båd 2020 og Ligastævne – Registration for DM H-boat 2020 and Liga Event

Velkommen til DM H-Båd 2020 og H-Båd Ligastævne .

Tilmelding til stævnet koster 1600 Dkr pr båd, som dækker deltagelse i sejlads, samt middag lørdag, morgenmad og smør selv frokost lørdag/søndag for skipper incl 2 gaster. Eventuelle 3. gast og gæster til stævnet kan tilmelde sig separat til arrangementet for 500 Dkr alt incl.

Sidste frist for tilmelding er d. 16. august 2020. Ved tilmelding modtager du automatisk et link med betaling via mobilepay, såfremt du ikke kan benytte mobilePay kontakt venligst bureau h-baad@gillelejesejlklub.dk Tilmelding først gældende når betaling er modtaget.

Covid-19 – Gilleleje sejlklub følger myndighedernes anbefalinger, som kan få indflydelse på antallet af tilmeldinger og deltagere i stævnet. Såfremt at deltagerantallet overskrider myndighedernes anbefaling, er det sidste tilmeldte båd(e), der vil få annulleret deres tilmelding, og deltagergebyr refunderes.

Se indbydelse

Welcome to the H-Boat Danish Championship and Liga Event 2020 in Gilleleje, Denmark

Registration for the event costs DKK 1600 per boat, which covers participation in the races, as well as dinner Saturday evening, breakfast and do-it-yourself lunch Saturday / Sunday for skipper incl 2 crew. Any 3rd crew member and/or guest of the event can register separately at a cost of DKK 500 all incl.

The deadline for registration is 16th of August 2020. Foreign boats can register below. The link forwarded with the registration mail cannot be used by foreign entrants. Foreign entrants must use international bank transfer to the following account:

IBAN: DK08 3000 3537 1543 14

SWIFT: DABADKKK

Please remember to write the boats sail number and name in the comments field of the bank transfer.

Covid-19: Gilleleje Yacht Club follows the Danish authorities regulations and recommendations, which may influence the number of entries and participants in the event. If the number of participants exceeds the authorities’ requirements, the last registered boat(s) may be cancelled and registration fees will be refunded.

See invitation

Tilmeldte både/Registred boats 27


H-båds Liga stævne og DM2020 - Gilleleje sejlklub
Deltager gebyr

Post fjernes kl: 11:59pm den Sunday August 16th, 2020

Slut på H-bådsligaen 2019

Indhold:

 1. Aarhus Festuge Cup
 2. Afdansningsbal i Brejning
 3. Italian Open

Aarhus Festuge Cup


Lørdag d. 7. og søndag d. 8. september blev der afholdt Aarhus Festuge Cup. Her sejlede H-bådsligaen sit 4. stævne i 2019. Fra Gilleleje deltog Danmark (DEN 318) og SneHvide (DEN 385). Danmarks besætning bestod af Bent Holm og Grønbechbrødrene Torben og Jan. SneHvide blev sejlet af Jackie Schreiber, Gitte Busch Pedersen og Casper Busch Wiingaard.

Det var 2 dage med meget skiftende vejr. Lørdag bød på let til mellem vind hurtigt efterfulgt af ingen vind og et kæmpe regnskyl. Efter alle både havde drevet rundt i over 30 min. kunne der igen sejles i let vind. Søndag blev alle både trukket ud til start, det lykkedes med nød og næppe at gennemføre 2 race inden stævnet blev “blæst” af før tid pga. for lidt vind.

Efter førstedagens 4 sejladser lå Danmark nr. 14 med SneHvide lige i slipstrømmen på en 15. plads ud af 17 både. På andendagen havde Danmark vænnet sig til den hårde konkurrence, da de præsterede en hhv. 9. og 5. plads og dermed sluttede som nr. 13. SneHvide mistede Danmarks hæk af syne og endte på en 16. plads efter søndagens 2 sejladser.

Banelederen gjorde et fantastisk arbejde på vandet. Alt forløb enkelt og med tydelige meldinger, og det på trods af, at banen havde Folkebåde og H-både på samme bane med separate starter.

På land var det nye internationale sejlsportscenter centrum for alle sejlere, hvor der var en fantastisk stemning.

Tillykke til Danmark med det flotte resultat, der med feltets laveste sejlnr. har bevist, at en gammel båd sagtens kan sejle hurtigt.

Begge både blev stillet i Brejning, ved Vejle, klar til sæsonens sidste ligastævne.

Afdansningsbal i Brejning

Lørdag d. 21. og søndag d. 22. september blev det sidste H-båds ligastævne sejlet i Brejning. Det er en tradition for H-bådssejlerne at komme til afdansningsbal i Brejning og afslutte sæsonen i godt humør og med præmieoverrækkelser. På trods af at stævnet var sæsonens sidste i slutningen af september, var vejret bestemt ikke efterårsagtigt med let til mellem vind i 20°C varme.

Steffen og Birthe Bøllund, som er de tidligere ejere af Nakkehoved/Den Grimme Ælling (DEN 296), er lokale i Brejning og havde indlogeret både Danmarks (318) og SneHvides (DEN 385) besætninger hos dem selv. Stor tak til dem for deres enorme gæstfrihed og generelt fantastisk varme velkomst i H-bådsligaen. Tidligere har alle sejlere i stævnet kunne bo på Brejning Efterskole, der ligger lige ned til havnen, men i år var det desværre ikke muligt. I stedet havde Steffen og Birthe koordineret husly på fastliggende både i havnen til alle sejlere, der ønskede det.

Det var udfordrende at sejle på Vejlefjorden, og det gjorde stor forskel, hvor på banen man lå. Det medførte også, at mange både fik blandede placeringer, og kampen om topplaceringerne var tæt. De 2 Gillelejebåde var noget mere stabile i deres placeringer, og det blev til en 17. plads til Danmark og en 18. plads til SneHvide.

Ved præmieoverrækkelserne blev der bl.a. uddelt vandrepokaler til:

 • Bedste båd med sejlnr. under 300
 • Bedste båd med sejlnr. under 400
 • Bedste forbedring 2018-2019

.44 H-både fra hele landet deltog i årets 5 H-båds ligastævner, og SneHvide vandt “Bedste H-båd på ranglisten under nr. 400” og fik dermed en H-båds halvmodel med hjem. Vandrepokalen får et lille skilt med “SneHvide” og årstal, før den skal afleveres tilbage næste år i Brejning, hvor den selvfølgelig skal vindes igen af en Gillelejebåd.

Placeringerne til alle stævnerne i sæsonen 2019 kan ses på ranglisten for VM-deltagelse i 2020

VM i 2020 afholdes i Warnemünde, Tyskland lige på den anden side af Gedser-Rostock færgeruten. Det er meget belejligt for de danske deltagende både, da DM til næste år sejles i Onsevig på Lolland 1 uge tidligere.

Italian Open

Danmark (DEN 318) tager i slutningen af oktober til søen Lago Maggiore i Italien for at sejle Italian Open d. 25.-27. oktober. Bent, Gitte og Casper skal sejle på den 212 km2 store sø i Alperne 193 meter over havets overflade.

Sidste år deltog Danmark også i Italian Open med Bent, Gitte og Morten. Se det fantastiske eventyr herunder:


Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Gilleleje Sejlklub
Mandag den 24. juni 2019 kl. 19:00
Gilleleje Sejlklub, Beddingskajen 4, 3250 Gilleleje

Skal den nuværende bestyrelse fortsætte?

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Indkomne forslag.
  1. Medlemmers mulighed for at fortælle deres version af hændelsesforløbet vedrørende afskedigelsen af en frivillig leder.
  2. Med henblik på måden hvorpå bestyrelsen har afsat en frivillig leder i juniorafdelingen, er der skabt en mistillid til om den nuværende bestyrelse er i stand til at drive GSK på en ordentlig og anstændig måde baseret på frivillig arbejdskraft.

   Og her skal det stemmes om den nuværende bestyrelse skal fortsætte.
   (Skriftlig afstemning – bestyrelsen).

   Hvis afstemningen bliver et NEJ til at den nuværende bestyrelse må fortsætte,
   – skal bestyrelsen træde tilbage, og en ny bestyrelse skal vælges,
   – og en ny bestyrelse vælges fra dags dato til generalforsamlingen i februar/marts 2020

   Formand 1 år 8 mndr.
   Næstformand 8 mndr
   Sekretær 1 år 8 mndr
   Kasserer 8 mndr
   Suppleant-1 8 mndr
   Suppleant-2 1 år 8 mndr

   På vegne af initiativtagerne til den ekstraordinære generalforsamling

   (i alfabetisk rækkefølge)
   Carsten Glem
   Gitte Busch Pedersen
   Hans Henrik Jacobsen
   Torben Grønbech

   /Steen Billenstein
   PC-skriver


 3. Eventuelt.


Gilleleje d. 14.06 2019

Peter Christensen, formand

Se vejr og sejlprognoser med Windy

Alle har helt sikkert i år oplevet at sejlsæsonen har været blæsende og kold for de fleste af os, og det har derfor været vigtigt at finde de gode vejr vinduer, hvor man har kunne sejle uden at skulle rebe helt ned, eller sejle i store bølger, hvis man er motor sejler.

Der findes rigtigt mange forskellige vejrtjenester, som forsøger at spå om vejret de kommende dage, og vi kan se en stigende interesse for at benytte vores vejrstation på hjemmeside, hvor der er ca 59% flere der har klikket ind i år, sammenholdt med sidste år samme tid

For at tilbyde vores medlemmer, og dem der kigger med, en endnu bedre service har vi intregreret vejrprognoseplatformen Windy med vores hjemmeside. Windy benytter den europæiske pronosemodel for vejret, og er sikkert lige så præcis som alle andre vejrtjenester.

Windy platformen findes som app, og nu også på GSK hjemmeside, og den kan vise rigtigt mange spændende ting for dem der nørder lidt med vejret, eller ønsker at familien har den bedste oplevelse når de kommer med på vandet.

Under sejladsudsigten, som du finder i menuen under vejret kan du se nogen af de modeller windy tilbyder, som er blandt andet er prognoser for:

Windy prognoser

 • Middel Vind
 • Vindstød
 • Bølgehøjde
 • Skyer
 • Strøm
 • Regnvejr
 • Radar / torden
 • Temperatur

Vejrstationen

Kortet neden for er interaktivt, og det er mulgit at zoome ind og ud, samt vælge andre lag, ved at klikke på det lille gule ikon i øverste højre hjørne af kortet.

Planlægning med Windy

Du kan få endnu mere ud af windy ved, at benytte deres online værktøj til ruteplanlægning, hvor man kan plotte sin rute og få vist vejr prognosen for den rute der er valgt.

Start med at klikke på windy ikonet fra hjemmesiden, det bringer der videre til deres webside, hvor selve værktøjet ligger.

Klik på menu i øverste højre hjørne af windy og vælg værktøjet distance og planlægning.

Man kan nu indsætte markører for den rute man ønsker og sejle, og jeg har i eksemplet valgt fra Gilleleje til Ballen på Samsø.

.

Det første udkast til ruten viser, at jeg får modvind hele vejen fra Gilleleje til Ballen helt sikkert ikke noget, der er et hit med familien.

Ved at flytte min start tid til kl: 06:00 lørdag morgen (Det gøres ved at trække start mod højre). Så får jeg halvvind vejen, og det skulle være muligt at nå fra Gilleleje til ballen på 12: timer med en snit fart på 5 kn.

I bunde vælges “Boat” og man angiver sin gennemsnitlig hastighed (Husk at være ærlig her), og systemet beregner herefter den forventede sejltid for den rute man har plottet.

Bliv Yachtskipper 3 eller 1 i Kroatien !Vi genstarter nu Yachtskipper uddannelserne og glæder os til at gennemføre fantastiske tur til Kroatien med to skønne Elan 50 fods både, hvor der undervises i Yachtskipper 3 & 1 samt sejlteknik, sø sikkerhed og hårdvejrs sejlads. Kurset afsluttes med certificering som Yachtskipper af tredje eller første grad og giver sønæringsbevis og farttid til Yachtskipper af første grad.
Turen starter i Kastrup med nonstop SAS-fly til Split i Kroatien, vi har lejet to pragtfulde Elan 50 fods både med plads til 12 kursister og hvor undervisningen foregår valgfrit over en eller to uger.
Første uge undervises der i Yachtskipper af tredje grad og anden uge i Yachtskipper af første grad. Undervisningen gennemføres af fire garvede instruktører fordelt på de to store både. Foruden undervisning i Yachtskipper undervises der i havnemanøvre, sejltrim, sikkerhed og hårdvejrs sejlads.
Turen er planlagt så vi kommer rundt og besøger mange af skønne små øer i Adriaterhavet og så besøger vi naturligvis den helt fantastiske by Dubrovnik som er et historisk klenodie i Europa:Undervisningen er tilrettelagt så vi gennemgår den pensum som der normalt bruges en hel vinter på! – der gennemføres to gange to timers sessioner hver dag. Efter hjemkomst gennemføres der on-line træning så alle bliver coachet til eksamen. Videre så bliver alle undervisningssessioner streamet og lagt på Microsoft Teams så man kan genopfriske undervisningen.
Eksamen gennemføres sammen med Dansk Yacht Union og den foregår også online – så man kan befinde sig hvor som helst, bare man er koblet til Internettet.
Vi har to Elan 50 både til turen Lena & Virginia bygget henholdsvis 2017 og 2016, har plads til 12 personer og indeholder 4 dobbelt køjer, fire enkelt køjer og 2 Toiletter. Båden er 15.2 meter lang, 4,68 meter bred og stikker 2,23 meter, den har 100 HK med 295 liter Diesel, 605 liter vand, rullende hovedsejl og genua plus gennakker som bruges i undervisningen.
Båden ligger i lystbådehavnen ACI Marina Split, meget tæt på Split lufthavn hvor vi lander.
Båden har et fuldt udstyrede køkken der indeholder Mikroovn, Fryser, Ovn, Komfur og Vask. Udendørs GPS-plotter, WiFi, autopilot og bovpropel. Vi bliver hentet i Split lufthavnen og overtager båden, kl. 17:00 og båden afleveres en ugen efter kl. 9:00. Sengelinned og håndklæder plus slutrengøring er inkluderet i prisen, så det du skal have med, er redningsvest, sejlertøj, sejler sko og støvler og badetøj.

Undervisningen i Y3 & Y1 foregår om bord, første uge Y3 og anden uge Y1. Vi gennemgår hele pensum til Y3 & Y1 intensivt svarende til undervisningsplanen som ligger på Microsoft Teams. Hvis du er interesseret sender du en mail til hans@torsleff.dk, så modtager du en invitation til stedet i skyen, hvor hele programmet som sagt ligger på Teams. Undervisningen svarer til 10 lektioner af 2 x 2 timer pr. dag. Desuden arbejdes der med en sejlplaner i hold på typisk to personer. Der skal udarbejdes sejlplan for en længere sørejse fx i Middelhavet for Y3 og for en oceangående sejlads for Y1, for en konkret båd med en længde større end 15 meter og mindre end 25 meter, her kan kursisterne vælge en af de to både vi sejler med. Sejlplanen er en del af forberedelsen til eksamen i Y3 og Y1 og medbringes til eksamen. Vi medbringer papir- og elektroniske søkort over Middelhavet omkring Split som bruges i undervisningen.

I forbindelse med sejladsen træner vi planlægning og gennemførelse af havnemanøvre, sejltrim, sejlads med gennakker, forberedelse til hårdvejrssejlads og endelig håndtering af nødsituationer. Båden har plads til 10 kursister i fire dobbeltkøjer og to enkelt kahytter. Prisen for kurset alt inklusive er 12.500 kr. for en uge og 23.500 kr. for to uger. I prisen er indeholdt flyrejse med SAS, direkte T/R til Split, leje af båd, havnepenge og proviant til de otte dage, restaurationsbesøg er ikke inkluderet. Vi lægger til i forskellige havne, hvor der er mulighed for at udforske Kroatien og de omkringliggende øer og så besøger vi den fantastiske by Dybrovnik. Vi prøver også at ligge for svaj og planlægge og gennemføre en natsejlads.Alle der deltager i kurset bliver indstillet til Y3 og/eller Y1 eksamen, som gennemføres efter hjemkomst online via Microsoft Teams. Inden kursisten indstilles til eksamen, gennemføres der kurser i brand- og redningsflåder, førstehjælp, brugen af Radar og Astronomisk navigation. Undervisningen aftales senere. Specialkurserne afregnes separat og der udstedes certifikat til den enkelte deltager.
Vi er fire Y1 certificerede instruktører på turen. Forud for turen skal alle have anskaffet bøger til kurset, boglisten findes på det omtalte kursussite på Teams. Vi tilbyder bogpakker der dækker pensum til reduceret pris.
Den enkelte deltager skal have en fritids- og ulykkesforsikring og alle deltager på eget ansvar og risiko, men båden er naturligvis kasko og ansvars forsikretTuren er planlagt fra den 26. september til den 10. oktober altså uge 40 & 41 og tilmelding sker ved at sende en e-mail til hans@torsleff.dk som sender dig alt materiale om turen.

Vel møde Patrick, Michael, Lars og Hans
Telefon 2276 6238
E-mail hans@torsleff.dk
Et formidabelt sejlerskolesommertogtI år blev vi begunstiget med et fantastisk vejr. Afgang fredag aften (26. juni) mod vest med en fin brise fra sydøst. Lidt senere kom spileren op. Det er ikke lige den man har hængende når det er mørkt. Men aftenhimmelen mod nord var så lys at man fortsat kunne se farver på tovværk og lignende.
På et tidspunkt var farten nede på én knob, var lige ved at kalde op for at sige ’på med jern-genua, -men så kom vinden igen, og vi gennemførte sejladsen for sejl alene.
.
Billede taget ca. kl 01


.
.
Ankom Hundested godt 3 om natten.
.
En velfortjent godnat-øl/vin/whiskey . . ..
.
Lørdag lidt sent op, videre mod Orø i en WSW vind 5-6 m/s, – så vi lige kunne holde renden op. Passere Hønsehalsen i et par kryds og ankom Orø om eftermiddagen.
Tid til en slapper og hyggelig snak. Fik lov til at benytte terrassen og klubbens fine klubhus.


Søndag var bestemmelses stedet Nykøbing Sj. Men for at få lidt mere sejlads ud af det, en tur ned til ’Dejligheden’ helt syd i Isefjorden på halvvind 5 m/s. Dagen lidt mere skyet men fortsat meget lunt.
Efter ankomst Nykøbing Sj. fik vi et par dråber. Også her fik vi lov til at låne klubhuset og havde en herlig aften med masser af god snak. Det bliver det når vi er 6 både sammen med 3 sejlere i hver.
Denne aften tog vi en beslutning: Ville vi heeeelt hjem i godt vejr, eller vente til den planlagte tirsdag i et rigtig møgvejr ?
Beslutningen blev hurtig taget. Hjem mandag i godt vejr !Ned og vende ved “Dejligheden”
Udkik, vor mascot James melder “Vejby-senderen 4 streger om styrbord”


.
Vinden mandag var frisk 8-10 fra SW, – så det blev fart på hjemad i strålende solskin og varmt.
En perfekt afslutning på et sommertogt. Hjemme på 4 og en halv time !
Havde igen fået lov til at benytte klublokalet til fælles buffet.
.
Humøret var højt, en flot afslutning på et fantastisk sommertogt.
.
/Steen

Tilføjelse: 2 x 9 elever har bestået Yachtskipper-eksamen !

Tilføjelse:
Efterfølgende lørdag den 27 juni bestod 9 deltagere Yachtkipper-3.
Når vi ikke har billeder herfra, – skyldes at alle til denne eksamen blev taget over internettet !
Tillykke til Alexandra, Bo, Henrik, Lars F, Lars H, Martin, Patricia, Poul-Erik og Tom !
= = = = =

Lørdag den 20 juni fik sejlklubben 9 helt nye Yachtskippere-1 som alle bestod dagens eksamen !
Tre elever havde om formiddagen taget eksamen via internet og var der i kontakt med censor gennem hele prøven.
Den ene sad med sin pc-er på Ærø, det er den nye moderne tid !

Fra venstre ser man David, Kim Mikael, Jane, Jan, Lars, Torben, Torsten og instruktør Hans
Vi mangler Henrik på billedet, men det var ham på Ærø.

Fra mig (Steen) som Sejlerskoleleder skal lyde ’”Et stort tillykke” !
(Jeg tog Yachtskipper-1 i 90’-erne og ved hvilket et stort arbejde der ligger bagved.)

Censor havde også en stor ros til deltagerne og instruktør Hans, for det var helt tydelig at alle havde arbejdet seriøst med de meget fine besvarelser som var indleveret til censor. Under dagens eksamen blev deltagerne nemlig krydsforhøret i det indleverede stof.

Efter talerne fik alle deltagerne en meget flot kasket med egeløvs-kant og med GSK-logo og teksten ”Yachtskipper” på forkant.

Dernæst gav instruktør Hans en fin Tapas bestående af mange forskellige små gode retter og brus dertil.
Det var en god dag.

Igen er Gilleleje Sejlklub kommet på verdenskortet, – for det er meget få sejlklubber som afholder Y1 !

Steen
Sejlerskoleleder /web

Rækkefølgen er:
Duelighedsprøve
Yachtskipper-3 giver ret til at føre skib over 15 meter optil 24 meter ud til England
(Yachtskipper-2 udgået, noget pensum skubbet til Yachtkipper-3, resten til Yachtskipper-1)
Yachtskipper-1 Giver ret til at føre skib over 15 meter optil 24 meter over hele verden

Festlig åbning af Portal på Bro-5Torsdag den 18. juni fik vi en dejlig solrig dag hvor portalen på Bro-5 blev afsløret.
Navnet havde indtil kl. 17:34 været hemmeligt.
.
”Gudmor” Helle holdt talen,
– og Line afslørede det nye skilt
.
.
Derefter sang vi ”Kong Christian ved højen mast”,
knap så heldigt da vi manglede vor gode sejlklubsmedlem Kgl. Operasanger Ove som forsanger:
.Efter sangen blev vore inviterede gæster nævnt:
Havnen med formand Per og Anette på kontoret,
Anders på værftet som havde fundet en fin egetræsplanke til vort skilt,
Lilian, hos Skilteriet på Vandværksvej 9. som har lavet de små labels og kongekronen
Torben og Søren, initiativtagerne til den første portal på Bro-2
Og selvfølgelig alle bådejere på Bro-5, samt de mange venner til Bro-5 kom forbi.
Jørgen Vidstrup har bygget portalen
Bente har lakeret skiltet og malet guldbogstaverne.
Og så var der vin øl vand og chips !

Humøret var højt og mange bådejere fik her lejlighed til at hilse på hinanden og stifte nye bekendskaber.

Måske skal vi fejre et-års-dagen eller andre muligheder ?

Nedenstående ses den label som kan monteres på mast eller frontvindue på motorbåd når man har betalt en 50’-er til dækning for udgifter for stolpe, maling mm.


/Steen
Toastmaster /web

1 2 3 23