Resumé fra workshop afholdt d. 5. februar 2023

Nu er det blevet en tradition i GSK at mødes til en årlig workshop for udvalgsformænd og repræsentanter fra udvalgene, det er nemlig 3. gang bestyrelsen inviterer til workshop.

Knap 20 morgenfriske deltagere fra 3 af GSK’s udvalg har tilmeldt sig til 2023 workshoppen, desværre måtte vi undvære juniorudvalget i år.

Deltagerne er klar fra start – morgenmaden bliver indtaget med en livlig summen ved bordene. Herefter byder formanden Torben Grønbech velkommen og gennemgår klubbens værdigrundlag som er fundamentet for vores fællesskab og virke i Gilleleje Sejlklub.

Næstformand Gitte Busch Pedersen får derefter ordet og introducerer til dagen, dog med et view på året der gik som oplæg til dagens program.

 • Programmet i år er:
 • Gruppearbejde i det enkelte udvalg
  • Konkretisering af eget udvalgs aktiviteter og mål for sæson 2023
  • Rolle- og opgavebeskrivelse
  • Langsigtet mål/forventning – hvem er kronprins/kronprinsesse?
 • Dialog og brainstorm i plenum
  • Rekruttering, eksponering og spireudvalg

Om formiddagen planlægger de enkelte udvalg sæson 2023, præciserer roller og opgaver fx. bådsmandsrollen, hvad indebærer den?

Som vanligt, fristes man til at sige, kan deltagerne også i år bruge mere tid end afsat, det er dog helt bevidst, at tiden er afgrænset, for der kan altid tales mere, særligt i trygge fællesskaber som stemningen bærer stor præg af.

Frokosten bliver indtaget med stor appetit og så er alle klar til en fælles dialog og brainstorm på eftermiddagens tema.

Dialogen er nysgerrig og konstruktiv. Der stilles forslag til hvordan GSK kan eksponerer sig yderligere for børn, unge og familier.

Der kommer mange spændende forslag som der i den kommende tid sættes tovholdere på at føre ud i livet.

Dagen sluttes af med skriftlige udsagn om værdien af denne workshop og igen i år er der positive tilbagemeldinger. Her lidt udpluk af dem:

“Dejligt at møde m/k’er der vil Gilleleje sejlklub”

“Dejligt engagement som giver fornyet GSK-energi”

“Vi skal beholde vores workshop som en del af GSK-DNA”

“kommunikation ml. udvalgsmedlemmer og bestyrelse”

“Positive reaktioner på nye ideer/tiltag”

Et af de afsluttende udsagn er et ønske om, at bestyrelsen holder mere fast i det aftalte, for at såvel ønsker som aktiviteter føres ud i livet. Bestyrelsen påtager sig opsamling af workshoppen og sikrer navne på tovholdere der hvor en aktivitet er unavngiven ved dagens afslutning. Dog understreges det her, at bestyrelsen har fuldt ud tillid til at udvalgsformændene og medlemmer af de enkelte udvalg selv følger op og sikrer fremdrift af deres beslutninger fra dagen.

Er der behov for støtte er alle velkommen til at efterspørge hjælp.

Nedenfor ser du billeder af de plancher, der bliver retningen for udvalgenes, næste års aktiviteter og fokusområder, (obs, det er arbejdsplancher). De nye initiativer vil kunne følges på hjemmesiden under det enkelte udvalg eller på de sociale medier.

En stor del af hjemmesidens nyheder kan du også følge på GSK’s SoMe konti: Facebook – Gilleleje Sejlklub side og Gilleleje Sejlklub medlemmer gruppe og på Gilleleje Sejlklub Instagram

Bestyrelsen takker endnu engang de deltagende medlemmer for at bruge en søndag på en fælles workshop med fokus på at styrke de enkelte udvalg, til gavn for GSK-medlemmer. Desuden stor tak for alle bidrag og jeres kæmpe store engagement.

Ville du gerne have deltaget eller har du en idé til et nyt udvalg, må du endelig tage kontakt til en eksisterende udvalgsformand eller en repræsentant fra bestyrelsen.

Glleleje sejlklub
VindVindstødVindretningTemperatur
5.3 m/s6.7 m/s  131 °15.1 °C

QR Code

QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera


Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.
1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon