Skolebådene

Den forrige gule skolebåd hed Ostindiefareren og er en IF

Den var navngivet efter et kendt lavt område en sømil nord for Gilleleje Havn. En svensk stor tremaster, som sejlede på Ostindien, gik på grund derude. Lidt uheldigt, for det var en fisker fra Gilleleje, som var lods ombord. Men det bevirkede, at man senere oprettede en lodsstation i Helsingør. Så noget godt kom der da ud af Ostindiefarer-grunden. Båden er netop blevet solgt til af en af vore tidligere sejlerskole-elever.

Den nye blå skolebåd hedder Søborg Hoved og er også en IF
Den er opkaldt efter Søborg Hoved Grund som ligger lidt mere til øst, og det var her at den store svenske ostindiefarer til sidst blev slået til vrag.
Den nye IF-båd er så ny for os at vi endnu ikke har et godt billede af den.

IF-båden er bygget på Marieholms Bruk A/B, Sverige. Tord Sundén konstruerede den i 1967. IF´eren er succesbåden med klassiske langkølede og platgattede linjer. Sejlegenskaberne er gode og pålidelige. Om læ er pladsen selvfølgelig trang på grund af bådstørrelsen. Alligevel er der mange der sejler på tur i ugevis og klarer sig fint de beskedne og enkle forhold båden byder på.

Dimensioner og sejludstyr
Længde overalt: 26 fod             Storsejl 16,00 m2
Længde i vandlinjen: 6,03 m    Fok: 10,00 m2
Bredde: 2,20 m                           Genua: 15,00 m2
Dybgående: 1,21 m                    Spiler: 40,00 m2
Vægt uden motor: 2.150 kg      Stormfok: 7,25 m2
Kølvægt (jern) 1.250 kg
Hjside-7

Den hvide skolebåd er en H-båd
Vi har to H-både, den ene hedder Gilbjerg, og den anden Nakkehoved, som begge er lokale navne på to høje klitter, henholdsvis vest og øst for Gilleleje.
Det er en finsk konstruktion tegnet af Hans Groop, H’et i H-båd står for Hestia, arnens gudinde, samt hjemmets og familiens beskytter i den græske mytologi, og ikke, som mange fejlagtigt tror, H’et i Hans Groop. Der er bygget over 5200 både af denne type og i Danmark har vi ca. 500 sejlende. Det er en meget velsejlende båd, også i hårdt vejr. I vor klub benytter vi den også til kapsejlads og til vore lidt ældre juniorer.

Dimensioner og sejludstyr
Længde overalt: 27 fod             Storsejl 14,80 m2
Længde i vandlinjen: 6,30 m    Fok: 10,20 m2
Bredde: 2,18 m
Dybgående: 1,30 m                    Spiler: 36,00 m2
Vægt uden motor: 1.450 kg

Lidt video
Se gerne vores SkoleDemo, en lille video på knap 2 minutter. Ikke den bedste kvalitet, men den giver trods alt et indtryk af en sejlads med vores skolebåd Ostindiefareren.

AnsvarsområderBådsmand gummibådene
AnsvarsområderBådsmand Nakkehoved
AnsvarsområderBådsmand Nakkehoved
AnsvarsområderBådsmand Søborg Hoved
Glleleje sejlklub
VindVindstødVindretningTemperatur
8.6 m/s9.4 m/s  339 °18.7 °C

QR Code

QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera


Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.
1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon