Skolebådene

Den gule skolebåd hedder Ostindiefareren og er en IF

Den er navngivet efter et kendt lavt område en sømil nord for Gilleleje Havn. En svensk stor tremaster, som sejlede på Ostindien, gik på grund derude. Lidt uheldigt, for det var en fisker fra Gilleleje, som var lods ombord. Men det bevirkede, at man senere oprettede en lodsstation i Helsingør. Så noget godt kom der da ud af Ostindiefarer-grunden – og nu har vi meget glæde af vores skolebåd.

IF-båden er bygget på Marieholms Bruk A/B, Sverige. Tord Sundén konstruerede den i 1967. IF´eren er succesbåden med klassiske langkølede og platgattede linjer. Sejlegenskaberne er gode og pålidelige. Om læ er pladsen selvfølgelig trang på grund af bådstørrelsen. Alligevel er der mange der sejler på tur i ugevis og klarer sig fint de beskedne og enkle forhold båden byder på.

Dimensioner og sejludstyr
Længde overalt: 26 fod             Storsejl 16,00 m2
Længde i vandlinjen: 6,03 m    Fok: 10,00 m2
Bredde: 2,20 m                           Genua: 15,00 m2
Dybgående: 1,21 m                    Spiler: 40,00 m2
Vægt uden motor: 2.150 kg      Stormfok: 7,25 m2
Kølvægt (jern) 1.250 kg
Hjside-7

Den hvide skolebåd er en H-båd
Vi har to H-både, den ene hedder Gilbjerg, og den anden Nakkehoved, som begge er lokale navne på to høje klitter, henholdsvis vest og øst for Gilleleje.
Det er en finsk konstruktion tegnet af Hans Groop og deraf type-navnet ”H-båd”. Der er bygget over 5200 både af denne type og i Danmark har vi ca. 500 sejlende. Det er en meget velsejlende båd, også i hårdt vejr. I vor klub benytter vi den også til kapsejlads og til vore lidt ældre juniorer.

Dimensioner og sejludstyr
Længde overalt: 27 fod             Storsejl 14,80 m2
Længde i vandlinjen: 6,30 m    Fok: 10,20 m2
Bredde: 2,18 m
Dybgående: 1,30 m                    Spiler: 36,00 m2
Vægt uden motor: 1.450 kg

Lidt video
Se gerne vores SkoleDemo, en lille video på knap 2 minutter. Ikke den bedste kvalitet, men den giver trods alt et indtryk af en sejlads med vores skolebåd Ostindiefareren.