Genåbning af klubhuset.

Til alle GSK’ere.

Fra onsdag den 21 april åbnes klubhuset op igen, dog stadig med visse begrænsninger.

Max 10 personer indendørs. Husk afspritning og afstandskrav som vi plejer.

Der kan igen købes øl og vand fra køleskabet.

Rengøringen starter ligeledes op i denne uge.

Endnu mere glædeligt ser det ud til der åbnes yderligere den 6 maj, men mere om det senere.

VHh Bestyrelsen.

Standernedhaling 2020

Lørdagens standernedhaling var ramt af Corona-forsamlingsforbuddet på 10 personer. Præcis sådan husker vi også sejlsæsonens start, ved standerhejsningen i april. Derfor valgte bestyrelsen igen at filme begivenheden således, at GSK’ere der ønsker det, kan se filmen på hjemmesiden, på Facebook-siden eller i Facebook-gruppen.

Hermed vil vi fra bestyrelsens side sige jer alle tusind tak for sejlsæsonen 2020, som i den grad har udfordret vores vanlige sociale arrangementer. Dette til trods har der været mange skønne stunder til lands og til vands.

Den største tak skal lyde til hver og én af jer frivillige, I er rygraden i klubben. Qua jeres frivillige indsats er GSK en levende sejlklub fuld af aktiviteter og fællesskaber.

Der er altid plads til flere frivillige, tag kontakt til et bestyrelsesmedlem hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer med på holdet:)

Standernedhaling GSK d. 31. 10. 2020
1 2 3 9