Opdateret Corona-retningslinjer

Gældende retningslinjer for anvendelse af klubhuset efter seneste Corona udmelding:

Med virkning fra den 23. oktober og foreløbig fire uger frem gælder et nyt forsamlingsforbud for idrætten:

Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. En evt. træner, frivillig eller dommer tæller med i det samlede antal.

Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år.

Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 2. januar 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse, kan tages af når man sidder ned. Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover.

Politiet håndhæver forbuddet, og de giver bøde på 2.500 kr. pr. person for overtrædelse.

Vinteraktiviteter som f.eks. undervisning i teori til duelighedsbevis samt Yachtskipper 1 og 3 er lovligt, også med mere end 10 deltagere såfremt retningslinjerne for mundbind, afstandskrav (minimum 1 meter) og kvadratmeterkrav (2 m2 per person) overholdes og at alle i øvrigt sidder ned under hele seancen med ansigterne rettet i samme retning. Husk også 2 meter fra forreste række til underviser.

=================================================================

OBS Meddelelse fra Dansk Sejlunion 30.10.20

Vi afventer fortsat flere meldinger

Der er fortsat mange tvivlsspørgsmål i forhold til, hvordan de nye retningslinjer skal tolkes. Dansk Sejlunion vil gå i dialog med DIF for at få klarhed over en række tvivlstilfælde i de nye retningslinjer. Når vi har modtaget dem, vil vi ajourføre informationen på hjemmesiden og om nødvendigt igen skrive direkte til alle klubberne.

Vi opfordrer alle klubber og sejlere til at følge de nye krav og anbefalinger, så vi bedst muligt kan dyrke vores sport og fællesskab.

===================================================================

Med venlig hilsen

Bestyrelsen GSK 01.11.2020

Standernedhaling 2020

Lørdagens standernedhaling var ramt af Corona-forsamlingsforbuddet på 10 personer. Præcis sådan husker vi også sejlsæsonens start, ved standerhejsningen i april. Derfor valgte bestyrelsen igen at filme begivenheden således, at GSK’ere der ønsker det, kan se filmen på hjemmesiden, på Facebook-siden eller i Facebook-gruppen.

Hermed vil vi fra bestyrelsens side sige jer alle tusind tak for sejlsæsonen 2020, som i den grad har udfordret vores vanlige sociale arrangementer. Dette til trods har der været mange skønne stunder til lands og til vands.

Den største tak skal lyde til hver og én af jer frivillige, I er rygraden i klubben. Qua jeres frivillige indsats er GSK en levende sejlklub fuld af aktiviteter og fællesskaber.

Der er altid plads til flere frivillige, tag kontakt til et bestyrelsesmedlem hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer med på holdet:)

Standernedhaling GSK d. 31. 10. 2020

Corona-nyt.

Så har vores kære statsminister igen været nødsaget til at indføre restriktioner grundet Covid-19. Dette betyder at sociale arrangementer i GSK regi hermed desværre må aflyses/ udskydes indtil videre. Det være sig seniorernes morgenmøde på torsdage, sejlerskolefest 2 oktober samt afriggerfest slut oktober.

Sildesejlads/klubmesterskab på lørdag d. 26 afholdes med efterfølgende frokost som en undtagelse, da det ses som en aktivitet på vandet efterfulgt af frokost med de sædvanlige corona-forholdsregler. Antallet af deltagere er ikke stort, så det giver ikke problemer.

Klubhuset bliver ikke lukket ned, og rengøring fortsætter som hidtil.

Bestyrelsen følger situationen og melder ud når der opstår ændringer der vedrører medlemmernes færden i klubhuset.

GSK Standerhejsning i perfekt vejr.

Formandens tale.
(Video under talen)

Standerhejsning GSK 2020.

Standerhejsningen i år kan vel mest af alt karakteriseres som atypisk-usædvanlig-anderledes og slet ikke som den plejer at være. Årsagen kender vi, nemlig Corona-Covid 19.

GSK følger naturligvis regeringens og Dansk sejlunions anvisninger vedrørende hvorledes vi som klub skal forholde os for at undgå smitteudbredelse. Pt indebærer dette bl.a at vi kun må forsamles i grupper på max 10 personer med god afstand til hinanden.

I år stod bestyrelsen mellem at hejse standeren iflg. GSK-kalenderen eller udskyde den, hvilket kunne have lange udsigter.

Vi har imidlertid valgt at skyde sejlersæsonen i gang med standerhejsning i dag, da vi alle ønsker og i realiteten har mulighed for at komme på vandet efter de givne retningslinjer, dog må vi i år se os nødsaget til at undvære den traditionsrige skål og efterfølgende frokost. Vi vil heller ikke komme til at høre de 3 signalskud denne gang.

Nu skal vi sejlere ud og gøre det vi holder så meget af, nemlig at nyde den helt specielle følelse det er at få vand under kølen og skyde fart gennem bølgerne. Samtidig vil jeg gerne bede alle jer sejlere om, på et senere tidspunkt, at udbringe den manglende skål fra i dag som en gestus overfor GSK-standeren. Dette kan f.eks gøres i hyggeligt samvær nede omborde.

Som sagt står sejlersæsonen for døren, men vi må jo nok se i øjnene vi skal have tålmodighed lidt endnu hvad angår klubbens aktiviteter, såvel på vandet som i klubhuset. Vi følger udviklingen og tager bestik af situationen når Dansk Sejlunion melder ud igen.

Et emne der ikke kan nævnes for ofte, er den enorme frivillighed vores medlemmer bidrager med omkring de mange gøremål i klubregi, jeg nævner i flæng: service på vores motorer, klargøring af dommerbåd med spritny bundbehandling, klargøring af skolebåde, indvendig maling af klubhuset samt fondsansøgninger til ny Rib og udskiftning af mastebro. Jeg kan heller ikke lade være med at fremhæve vores flotte nye jollehus med tilstødende udenoms arealer, det er bare så godt gået. Fantastisk vi har alle de kompetancer i klubben, det skal vi være stolte af.

Hvad angår mastebroen, arbejdes der nu på en plan som sigter imod en fornyelse. Dette er også en stor opgave vi tror på vi kan løse selv, dog med hjælp udefra, men jeg må også sige det afhænger meget af om vi modtager fondsmidler.

En reminder til alle udvalgsformænd om at følge op på alle de gode ideer der blev udarbejdet på workshoppen, ideer som skal være med til at fremme tilslutningen af medlemmer i positiv retning, og ikke mindst opretholde den gode trivsel i klubben. Ligeledes er det vigtigt at bestyrelsesmedlemmer og instruktører fremstår troværdige og gode rollemodeller der går forrest når det drejer sig om de regelsæt klubben arbejder under. Et eksempel: Vi har nok mange af os valgt den nemme løsning og koblet bådmandstolen i mastekranen fordi man lige skal op i masten og løse et problem, men lad nu være. Hjælp hinanden til en anden løsning.

Med ønske om en rigtig god og sikker sejlersæson for alle i GSK, skal der herfra lyde et trefoldigt hurra.

                      Hurra hurra hurra.

1 2 3 8