Kursus i motorpasning

Kursus varighed: Introduktionsaften 12. jan, og 2 dage 30. jan og  6. feb. 2021

Pris: Undervisning 500 kr., Eksamen og diplom 599 kr. Inklusive kreditkort certifikat, eksamen gennemføres i samarbejde med Dansk Fritidssejler Union på Brdr. Petersens Maskinfabrik

Indhold:
-Dieselmotorens hoveddele
-Dieselmotorens arbejdsgang
-Starte, betjene under gang og standse en dieselmotor
-Dieselmotorens elektriske systemer
-Dieselmotorens eftersyn
-Foranstaltninger til undgåelse af brand samt betjening af brandbekæmpelses- og lænsemidler
-Foranstaltninger til undgåelse af forurening af havmiljøet.

Kurset afsluttes med en skriftlig og praktisk prøve.

Regelsæt reference: 
Der udstedes Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere, Duelighedsbeviset kan konverteres til erhvervsbevis hvilket imidlertid kræver farttid. Beviset giver retten til at betjene både med maskiner på mere 100 kW men mindre end 750 kW for skibe der har en skroglængde på mere end 15 meter.

 

Kursusdatoer:

Tirsdag den 12. januar 2021   Introduktionsaften varighed cirka en time 19 til 20

Lørdag den 30. januar 2021   Undervisning i Gilleleje Sejlklub, lærebogen gennemgås fra 10 til 17

Lørdag den  6. februar 2021   Praktisk gennemgang af motorer og prøve hos Brdr. Petersen’s  Maskinfabrik

 

Tilmelding til Sejlerskoleleder Steen Billenstein på mail: steen.billenstein@webspeed.dk