Senior

Hvornår

Seniorgruppen mødes i klubhuset kl. 9.00 hver anden torsdag (i lige uger) til morgenkaffe og brød med en lille skarp. Efterfølgende giver vi en praktisk hånd til klubben eller arrangerer en tur/udflugt.

Vi er x medlemmer i seniorklubben, som medvirker til at klubben bliver holdt vedlige.

Hvis du har hænderne rigtigt skruet på, eller kunne tænke dig at bidrage til klubben på anden ,måde, er du meget velkommen til at kontakte os.

Formand for senior
Jens m. Larsen

Vedligeholdelse af klubben

Opgaver

Vi hjælper med oprydning, diverse reparationer, vedligehold af broer, både, klubhus og meget andet. I fremtiden står den på flere opgaver, blandt andet skal vores plads indhegnes, nøgleskabene skal sættes i gang osv. (Se nedenfor vedrørende konkrete aktiviteter og tilmelding.)

Aktiviteter

Vi har på ture og udflugter været meget omkring.
Vi har besøgt Sø og Handelsmuseet i Helsingør, Orlogsmuseet og Postmuseet i København, Holmen, Gilleleje Museums Skibshaller, Stevnsfortet, været på sejlture og mange andre spændende steder.

Vi har et godt, sundt og hyggeligt samvær i afdelingen, og har du lyst til at deltage, er du hjertelig velkommen.

Kalenderen vedrørende aktiviteter finder du i menuen, og vi publicerer nyheder efterhånden som der bliver arrangeret forskellige former for aktiviteter.

Sociale aktiviteter

Vi er rigtige gode i klubben til at hygge os, og vi har en række fælles arrangementer i løbet af året, hvor klubbens medlemmer samles på terressen.

Hvis du ønsker at høre mere om seniorklubbens virke eller arrangementer kan du skrive til på email.

Kalender