Duelighedsbevis

Vil du have et duelighedsbevis?

Som medlem af Gilleleje sejlklub har du mulighed for at tage duelighedsvis i klubben, hvor du opnår kvalifikationer til at føre fartøj på op 15 meter

Selve uddannelsen består af en teoretisk og en praktisk del, hvor du skal aflægge prøve for hver del, og dermed få et duelighedsbevis, som er godkendt at de danske søfartsmyndigheder.

For en god ordens skyld kan nævnes at man gerne må starte med det teoretiske kursus inden man kommer ud at sejle i en båd hvis det tidsmæssigt passer bedst.

Dog vil det teoretiske falde lettere hvis man bare har sejlet en lille smule

Teori undervisning

Dette kursus er det første kursus i teori som en ny sejler vil stifte bekendtskab med. Her vil man lære så meget om søkort og navigation med mere at man selv kan finde vej rundt på havet i egen båd

Hver vinter afholder vi kursus i navigation, som er den teoretiske del af duelighedsprøven.

Teoriundervisning er et koncentreret kursus over 2 weekender, fra kl. 09 til 13 hver lørdag og søndag og eksamen afholdes den følgende weekend.
Så er det hele overstået !

Se i kalenderen hvornår vi afholder det næste teorikursus

Pensum teori

Vi lære om søkort herunder om længde og breddegrader, Lægge kurser på søkort hvor man tager hensyn vind og strøm. Stedbestemmelse via stedlinjer og pejlinger, Søfartsreglerne med vigeregler, skibslys, tågesignaler, afmærkninger og om fyr-karakterer, Kurset indeholder også emner som sikkerhed, miljø og elektroniske navigations midler. Tilsidst skal skal eleven udarbejde en Sejlplan for en sejlads over en længere strækning.

Praktisk sejlads med skolebåd

Vi sejler med 13 forskellige hold til senior og et enkelt junior hold. Du kan her se, hvornår vi sejler, og se om du kan finde et tidspunkt der passer dig.

Det gælder om at være hurtigt ude, da der er rift om pladserne

HvornårAntal hold
Mandag formiddag1 hold
Mandag aften2 hold
Tirsdag formiddag1 hold
Tirsdag aften2 hold
Tirsdag aften1 Junior hold
Onsdag morgenhold1 hold
Onsdag aften 3 hold
Torsdag aften2 hold
Fredag formiddag1 hold

Vi sejler i perioden fra medio april måned og frem til udgangen af september, med undtagelse af juli måned hvor der er sommerferie.

Leder af sejlerskolen

Steen Billenstein, 

Pensum teorikursus, vinter

Pris for kursus 1350 kr. Hertil censor 400 kr.

Søkort, passer og nautisk trekant kan købes eller lejes.
Ikke-medlemmer ‘Mini-medlemskab’ 100 kr.
Morgenmad hver morgen kl 08:30 !

Bemærk:

Underordnet om man tager teori eller praktisk sejlads først.

Pensum praktisk sejlads, sommer

  • Pris for kursus 1300 kr. Hertil censor 400 kr.
  • Tilrigning og afrigning af båden
  • Havne manøvre
  • Sømandsudtryk og kommandoer
  • Vindretninger
  • Rebe sejl
  • Forhold ved uheld
  • Sikkerhedsudstyr
  • Vigeregler
  • Navigation

Prøve

Duelighedsprøve, praktisk del, afholdes for (normalt) 2.års-elever i september måned. Når du har bestået både den praktiske og den teoretiske del af prøven får du dit duelighedsbevis,

Sociale aktiviteter

Sejlerskolen tager hver år på sommertogt, hvor vi i juni måned tager fire dage væk i skolebådene og et par andre private både i samme størrelse.

Skolebåden