VHF/DSC studiegruppe-kursus i Lynæs

 VHF/DSC-studiegruppe-kursus tilbydes af 
Sejlerskolens samarbejdspartner i Lynæs
Pris 1000 kr.
Torsdage. 4.+ 11. april, onsdag 17.apr,
torsdage 25.apr + 2.maj  kl. 19 - 22.
Eksamen torsdag 9. maj kl.19

Læs mere herom på :
http:// http://www.lynaes.dk/2019/02/09/vhf-src-studiegruppe-inkl-eksamen/

Til orientering afholder vi i GSK selv
et 2-dages VHF/DSC-kursus med egen
underviser/instruktør til efteråret.