Klubbens H-både er kommet i hal

H-bådene er pr. 1. februar sat i hal for at sikre optimale arbejdsforhold for de 2 bådsmænd Henrik Hansen og Hans-Henrik Felby som i år vil sikre en ordentlig opdatering af de 2 skolebåde. De vil sammen med Bent Holm Nielsen og Gitte Busch gennemgå klubbens 2 H-både og få dem opdateret til den kommende sæson.

Når overblikket og planen er lagt vil der blive efterspurgt kræfter til at gå til arbejdsopgaverne og vi håber at mange af GSK-medlemmerne som ynder at sejle i H-bådene om sommeren melder sig til de konkrete opgaver når de udmeldes..

Opgaverne er fx at slibe, spartle og male fribord, ruf og bund. Det er heldigvis ikke begge H-både der kræver det hele. Du vil til opgaverne blive kyndigt vejledt.

I løbet af forårsmånederne skal garagerne til nedgangslugerne forstærkes med glasfiber, Her laver Bent Holm Nielsen en værkstedsundervisning i klubværkstedet således, at interesserede kan komme og se, hvor “let” det er selv at lave forstærkninger og småreparationer i glasfiber.

Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil være en del af holdet og byde ind på konkrete dage/aftener når tid kommer, må du meget gerne kontakte Gitte Busch på e-mail: naestformand@gillelejesejlklub.dk

Og som en lille teaser for dig der gerne vil lære at sejle kapsejlads, så kommer der i primo marts udmelding om en helt ny kaplinje – Her vil du lære alt både om kapsejladsregler, mærkerundinger, spilersætninger og nedtagninger, rig & og trim etc.

Kursister der deltager på kaplinjen om torsdagen har fri adgang til at sejle på H-bådene om onsdagen og afprøve alt det lærte.

Glæd jer til mere information i primo marts og sæt allerede torsdage og evt. onsdage af til sejlads i sommeren 2024⛵😀 Spændende om der bliver rift om de 8 pladser der udbydes til marts.

Glleleje sejlklub
VindVindstødVindretningTemperatur
2.2 m/s4.4 m/s  232 °9.3 °C

QR Code

QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera


Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.
1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon