Sommerhilsen fra formanden.

Kære alle GSK’ere. Så er foråret med alle dets aktiviteter i sejlklubbens regi allerede overstået. Sommertogtet med sejlerskolen er vel overstået med 8 både og 24 glade sejlere, som i år var i Øresund. Destinationer som Mølle, Viken, Hven, rundt om Flakfortet og andre spændende havne blev anløbet, for til sidst at slutte af i Helsingborg for vi lånte deres fantastiske klubhus. Tak til arrangørerne og ikke mindst de mange sejlerskoleelever som foretrak at deltage.

Projekt nyt kajanlæg er kommet godt fra land, med bl.a opfordring til at lægge ansøgning ind til LAG/FLAG komiteen, hvor vi som klub kan modtage 50% af det budgetterede behov. Jeg har holdt møde med div entreprenører som pt arbejder på at finde priser vi skal bruge til at udfærdige et færdigt projekt. Pt har vi et tegningsudkast til nye broer som erstatning for de gamle ved mastekranen, og en ny mastekran med en løfteevne på 2.5 T, således vores skolebåde også kan søsættes med denne kran. Fondsudvalget skal om kort tid i gang med at søge fondsmidler, og der arbejdes på højtryk for at projektet kan afsluttes hurtigst muligt, men det kræver økonomi i millionklassen 1,5-2 mill skal vi regne med. Allerede nu kan vi alle være med til at bidrage via OK-appen som giver et bidrag til klubben hver gang der tankes benzin eller diesel på en OK-tank. Sysser har lagt en procedure op som viser hvordan.

Jeg vil ønske jer alle en god sommer hvad enten den foregår på vandet eller på landet.

Glleleje sejlklub
VindVindstødVindretningTemperatur
2.2 m/s2.8 m/s  217 °15.8 °C

QR Code

QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera


Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.
1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon