Sommerhilsen fra formanden.

Kære alle GSK’ere. Så er foråret med alle dets aktiviteter i sejlklubbens regi allerede overstået. Sommertogtet med sejlerskolen er vel overstået med 8 både og 24 glade sejlere, som i år var i Øresund. Destinationer som Mølle, Viken, Hven, rundt om Flakfortet og andre spændende havne blev anløbet, for til sidst at slutte af i Helsingborg for vi lånte deres

» Read more

Standerhejsning i GSK 2023.

Så er det tid til at skyde sæsonen 2023 i gang, og vanen tro skal GSK standeren hejses til top, som symbol på sejlersæsonen kan begynde. Vi mødes på terrassen kl 13:00 lørdag den 29 april. Der holdes en lille tale, standeren sættes og efterfølgende er der frokost arrangeret af Susanne Nissen. Der udsendes mail om tilmelding til frokosten. Vel

» Read more

Onsdagssejladser 2023.

For alle interesserede som vil sejle med om onsdagen afholdes info-møde den 26 april i klubhuset kl. 19:00. Her vil vi gennemgå hvorledes vi sender bådene afsted på henholdsvis hyggesejladsen og DH-bådenes sejlads. Vi gennemgår startprocedure, banemuligheder og tager gerne imod spørgsmål. Onsdagsudvalget glæder sig til at se rigtig mange komme til denne orientering.

» Read more

Den årlige oprydning.

Oprydningen i og omkring klubhuset er så småt startet, men vi er ikke helt i mål endnu, derfor mødes vi lørdag morgen den 26/3 kl 09 til fælles morgenmad, hvorefter vi bruger et par timer på oprydning. Vi skal fokusere på værkstedet, det hemmelige rum, depotet, lille og stort jollerum samt loftet i værkstedet. Køkken og skipperstue tager vi hvis

» Read more

Frivillighedsfest 2022.

Husk krydset i kalenderen til dig, som skal med til årets frivillighedsfest 2022. (sidst var i 2020) Festen henvender sig som altid til personer der lægger et stykke arbejde i klubben på frivillig basis. Som nævnt i sidste bestyrelses referat løber festen af stablen i klubhuset fredag den 11. marts kl 18:00. Der udsendes snarest mail vedr. tilmelding gennem klubmodul.

» Read more
1 2