Sildesejlads/Klubmesterskab 2022

Vanen tro inviteres onsdagssejlerne, såvel tur- som kapsejladsbåde til årets Sildesejlads, desuden dystes der denne dag om klubmesterskabet 2022 i kapsejladsgrupperne “små og store både”. Arrangementet foregår lørdag den 1. oktober 2022 med skippermøde kl. 09.00 og første start kl. 10.00. Tilmelding til Torben Grønbech senest søndag den 25. september 2022. Som vanligt vil der efter sejladserne, ca. kl. 14.00,

» Read more

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Gilleleje Sejlklub Mandag den 24. juni 2019 kl. 19:00 Gilleleje Sejlklub, Beddingskajen 4, 3250 Gilleleje Skal den nuværende bestyrelse fortsætte? Dagsorden Valg af dirigent. Indkomne forslag. Medlemmers mulighed for at fortælle deres version af hændelsesforløbet vedrørende afskedigelsen af en frivillig leder. Med henblik på måden hvorpå bestyrelsen har afsat en frivillig leder i juniorafdelingen, er der skabt

» Read more

47. sejlsæson skudt i gang

Den 27. april kunne klubben fejre standerhejsning og begyndelsen på sin 47. sejlsæson. Dagen blev markeret med bravour, indledt med en kort tale fra formand Peter Christensen, hvorefter standeren blev hejst akkompagneret af de traditionelle tre skud fra kanonen og hurra fra deltagerne. Der var stort fremmøde på trods af den høje luftfugtighed. Efter et lille glas til at smøre

» Read more

Referat fra bestyrelsesmøde 4/4-2019

Til stede var formand Peter Christensen, kasserer Arne Henrikesen og sekretær Allan Jørgensen. Næstformand Steve Jørgensen var fraværende. Ved formødet var Annette Fentz fra “Vild med Vand” til stede. Anette kunne oplyse, at hun var blevet kontaktet af Dansk Sejlunion og inviteret til at deltage i et nyoprettet “Debat Udvalg”. Formålet er at skabe kontakt mellem repræsentanter fra de forskellige

» Read more

Nekrolog – Frank Vogensen

Det var med sorg vi modtog meddelelsen om, at Frank Vogensen er afgået ved døden tirsdag den 19. februar 2019. Frank har været en uvurderlig aktør i GSK, hvor han har påtaget sig mange, mange hverv – så som instruktør på sejlerskolen, bådsmand, tovværkslærer, klubbens drikkevareskipper og ikke mindst kasserer i GSK’s bestyrelse – et hverv, han måtte frasige sig,

» Read more
1 2 3 10