Resumé fra workshop afholdt d. 26.02.22

Udvalgsformænd og repræsentanter fra de 4 udvalg (junior, senior, sejlerskole og kapsejlads) var samlet en lørdag i februar for at sætte mål og retning for sæson 2022, samt at skabe sammenhængskraft mellem udvalgene og medlemmerne i GSK. Der var afbud fra tur- og festudvalg.

Dagen starter med fælles morgenmad og velkomst ved formand Torben Grønbech, hvorefter næstformand Gitte Busch introducerer deltagerne til dagens program.

I de efterfølgende knap 3 timer sidder udvalgene i deres respektive grupper og drøfter deres aktiviteter og mål for 2022. Tiden går hurtigt og sulten melder sig igen ovenpå de mange tanker og dialoger, så det er glædeligt, at der serveres frokost inden eftermiddagens program starter op.

Om eftermiddagen holder GSK’s webmaster Henrik Bo Christoffersen et oplæg om klubbens hjemmeside hvor der vises statistikker om antal besøgene og hvad de ser på. Henrik giver viden om, hvordan udvalgene kan gøre sig mere synlige og på den vis promovere såvel udvalg som GSK som klub.

Udvalgene får også til opgave selv fremadrettet at stå for lokalebookning, da det skaber en lettere arbejdsgang.

Efter oplægget er der opsamling i plenum hvor hvert udvalg fortæller om deres fokus i 2022. Der vil i den kommende tid lægges nyheder op under udvalgenes fane på hjemmesiden således, at flere kan følge med og evt. selv få lyst til at deltage hvis man ikke allerede er der.

Dagen rundes af med kaffe og en kort runde om, hvorvidt en sådan dag er brugbar x 1 årligt, om den skaber værdi. Der er mange positive tilbagemeldinger bl.a. bliver der sagt: Det er en rigtig god måde at mødes på og få indblik i hinandens udvalg. Super godt med indlæg, det vil være godt med inspirationsindlæg hver gang. Rart at rammen giver tid til at få talt sammen.

Bestyrelsen som har taget initiativ til dette arrangement, siger tusind tak til alle deltagerne for, at de prioriterer at bruge en lørdag til gavn for fællesskabet og for, at de sikrer de bedste betingelser for medlemmerne i udvalgene.

Vi glæder os til aktivt at følge initiativerne i 2022 og se jer igen til “workshop 2023”

Glleleje sejlklub
VindVindstødVindretningTemperatur
2.2 m/s4.4 m/s  232 °9.3 °C

QR Code

QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera


Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.
1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon


Sidste kapsejlads på Live tracker