Jubilæums-hæfte og -video med GSK’s 50-års historie

Her følger det hæfte som bliver udgivet på jubilæumsdagen med en beskrivelse af Gilleleje Sejlklub’s historie gennem de sidste 50 år.

GSK-50aar

For at læse næste side: Flyt cursor hen til bunden af tekstsiden, derefter tryk på den fede pil nedad.

Min 50 års historie – Niels Rasmussen

Jeg sidder på Gilleleje Strandhotel og tænker lidt tilbage i tiden. Faktisk er det mig der har taget initiativ til at starte klubben for 50 år siden. Jeg satte en annonce i avisen og inviterede til et indledende møde i Græsted. Det blev aftalt at indkalde til stiftende generalforsamling, netop på Strandhotellet. Min bror Erik Rasmussen, som på det tidspunkt boede i Toldhuset på Ndr. Havnevej 5, var også i bestyrelsen. Og det er ham som har designet standeren. Jeg husker ikke alle bestyrelsesmedlemmerne, men jeg mener at Otto Lund fra Esbønderup var kasserer og Mogens Nielsen fra Græsted blev vist formand.
Med venlig hilsen Niels Rasmussen

/Steen korrektion. Det var Klaus Rigger som blev den første formand, Mogens kom til året efter.

Min 50 års historie – Johan Lindahl

Jag var med och seglade VM för Flying Dutchman i Gilleleje 2001 med FD SWE 101, ”Ettan” kallad. Efteråt skänkte jag en stor oljemålning till Gilleleje Sejlklub. Den hänger fortfarande i klubbhuset, på tyvärr lite undanskymd plats. Jag såg en skymt av den så sent som i torsdags, då jag och min fru besökte Gilleleje för första gången på 16 månader och utrustade med covid-pass!

Vår båt hade vi köpt av Bengt Hagander som kommit 6:a med den på OS i Los Angeles 1984. Vi blev bara näst bästa svenska båt, men ledde en kort stund i början av sista seglingen!

Min gast hette Michi Kurdve, var dykare till yrket och kom från Vejbystrand (han var född i Kenya, adopterad, och hans fostermamma var tyvärr med bland de som följde Estonia med ner i djupet den där septembermorgonen 1994!)

Min 50 års historie – Michael Larsen

Som elev på sejlerskolen var en weekendtur i forsommeren 2012 til Torekov en stor oplevelse. Jeg havde den glæde at sejle sammen med Frank Vogensen, i den gamle skolebåd Ostindienfaren. Jeg har vedlagt billeder, der for mig står for : åbne arme, hygge, musik, sammenhold, oplevelser

Sejler hilsner

Michael Larsen

Gilleleje Sejlklub 50 års historie – Video

God fornøjelse !
/Steen Billenstein

================================================

Formandens tale

Gilleleje Sejlklubs 50-års jubilæum.

Er det ikke fantastisk vi nu har mulighed for at stå indenfor, udenfor eller under afhængigt af vejret, vi vælger hybriden i dagens anledning – udenfor og under.

På mandag for 50 år siden eller 600 måneder eller 219.000 dage eller 5.256.000 timer om man vil, blev Gilleleje sejlklub til.

Det var også i året 1972 hvor historiebøgerne kan fortælle os at Danmarks konge Frederik den 9 døde, og at Dronning Margrethe den 2 efterfølgende indgik i rollen som Danmarks monark.

Og en anden lille morsomhed som nogen af os stadig kan huske, nemlig at i maj 1972 blev der i Danmark vedtaget en ny møntlov som betød 1- og 2 øren skulle afskaffes.

Den officielle dato er som sagt den 2 maj 1972 hvor klubben blev stiftet.

Det er en stor dag i dag, en festdag, en dag hvor byens sejlklub skal hyldes og hvor jeg som formand er stolt over at have den ære at holde talen for denne begivenhed.

Jeg vil gerne takke alle fremmødte, det være sig tidligere formænd og medlemmer af klubben, sponsorer, sejlklubber, forretningsforbindelser samt repræsentant fra kommunens kultur og idrætsliv for at være med til at fejre GSK’ 50-års jubilæum.

De næste par timer skal vi hygge os med lidt til ganen, og så skal vi på en rejse sammen. En rejse der beskriver klubbens 50-årige historik fra den spæde start og op gennem 5 årtier til der hvor vi er dag. Der er også mulighed for at komme i ”biografen” idet vi på storskærm kan opleve en video, sammensat af en hel masse fantastiske optagelser ligeledes fra klubbens historiekartotek – varighed ca. 20 minutter. Der vil også være mulighed for en mere analog tilgang til nogle af klubbens begivenheder og klublivet i det hele taget, nemlig i form af håndfaste fotomapper. Alt dette foregår inde i det store lokale og er sat sammen af klubbens egne medlemmer.

Men lige nu står vi på terrassen, som der er blevet arbejdet målrettet på at få færdiggjort til dette jubilæum. Dette leder mig hen til det som er livsnerven i GSK, nemlig den helt enorme indsats der hersker i form af frivillighed, en frivillighed der bærer og driver klubben på fornem vis, et fundament af personlige kræfter der understøtter vores juniorafdeling, sejlerskole og ikke mindst den aktive seniorgruppe. Disse er alle et stort aktiv for klubben. Jeg vil mene der er skabt et miljø omkring huset både i social, uddannelsesmæssig og sportslig henseende som vi skal være stolte af, og jeg håber vi alle i årene fremadrettet vil vedblive at værne om dette, således vi til enhver tid kan nyde at være medlem af GSK.

Ingen nævnt ingen glemt, men hvis man klikker ind på klubbens hjemmeside hvilket jeg kun kan opfordre til at gøre, vil man få indsigt i hvor mange frivillige medlemmer der ligeledes på den ene eller anden måde bidrager til at denne klub fungerer helt igennem formidabelt.

Som formand er det en fornøjelse at drive GSK i samarbejde med mine bestyrelsesmedlemmer, fordi der er en god struktur, åbenhed og velvillighed.

Se nu er vi jo en sejlklub, og det betyder, at der gennem tiderne har været afholdt nationale og internationale sejlsports stævner i GSK-regi, og naturligvis har det været med til at sætte Gilleleje på danmarkskortet til gavn for byen, havnen og handelslivet. I årerne der kommer, er det GSK’s vision fortsat at arrangere stævner der er attraktive for både amatørsejlere og professionelle. Vi som klub vil bestræbe os på konstant udvikling, vores faciliteter omkring klubhuset synes vi er tilfredsstillende og yderst brugbare efter års udbygning. Så har vi, ej at forglemme et fantastisk farvand lige uden for molerne til udfordrende sejladser.

Hvis vi skal prøve at kigge ind i fremtiden, skal GSK vedblive med sit værdi- grundlag, at være en attraktiv klub hvor folk med hang til havet, det være sig søulke, bolværksmatrosser, glade sejlerpiger og selvfølgelig sejlere generelt har lyst at komme og bidrage til det gode miljø. Bestyrelsen og sejladsudvalget har derfor lavet et oplæg der skal fremme sejlerglæde og læring om bord med sin besætning til, at komme på vandet hver onsdag aften fremover. En opfordring skal herfra lyde: kig ned på terrassen om onsdagen hvad enten du har sejlbåd eller ej. Første gang er nu på onsdag kl. 17.

Vi skal også som klub, i samarbejde med vores udlejer, havnen, vedblive at udvikle vores sejlklub således kommende stævner i fremtiden har en standard der lever op til moderne krav. Det skal gøres på en måde hvor  Gilleleje by vil blive eksponeret med en havn, der er til gavn for byens butiks,- og restaurationsliv, men også med et håb om at GSK og havnen i samarbejde kan se nyttigheden og fornuften i udvikling til begge parters glæde og gavn.

Jeg vil gerne på Gilleleje sejlklubs og 50-års jubilæums vegne udbringe et 3 foldigt leve.

                 Tusind tak.

Glleleje sejlklub
VindVindstødVindretningTemperatur
1.4 m/s2.2 m/s  221 °14.1 °C

QR Code

QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera


Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.
1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon