Resultatet af efterårets brugerundersøgelse af Gilleleje Cup 2022

Gilleleje Sejlklub iværksatte en brugerundersøgelse i forbindelse med at årets Gilleleje Cup 2022, som bekendt blev aflyst på baggrund af for få deltagere.

En stor tak til hver og én der tog sig tid til at besvare spørgeskemaet. Det har uvurderlig værdi for Gilleleje Cup udvalget og besvarelserne har givet nyt mod på at skabe de bedste rammer for endnu en Gilleleje Cup. 

Der er omkring et halvt hundrede deltagere i undersøgelsen, hvilket giver os et godt datagrundlag for at vurdere årsagen til de få tilmeldinger i 2022, samt arrangementet i øvrigt.

Der er en generel positiv opfattelse af Gilleleje Cup som arrangement. Den generelle tilbagemelding på det lave deltagerantal i 2022 er, at der foregår rigtigt mange andre sejlerevents i løbet af året, så skal vi være med og gøre os bemærket, skal vi være tidligt ude med information og indbydelse til arrangementet.

De primære ønsker for at tilgå information er fra klubbens hjemmeside og direkte mail, dette har medført at Gilleleje Cup opstarter et nyhedsbrev som den enkelte kan tilmelde sig. Desuden fremhæves vigtigheden af, at deltagerlisten er synlig.

Der er et overvejende ønske om at Gilleleje Cup afholdes i forsommeren og med behørigt hensyn til de øvrige events. Gilleleje Cup holder derfor fast i den vanlige 2. lørdag i juni, andre større event kan desværre ikke undgås.

Besvarelserne viste størst interesse for at bevare omvendt start, dog bliver det i 2023, som planen også var i 2022 med inddeling i klasser for kapsejlerne.

Deltagerantallet må gerne være stort, dog ikke en forudsætning for et godt arrangement.  

Sejladsen skal fortsat være for alle, tur- som kapsejlere.   

Mulighed for grill og hygge dagen før for de både der kommer til fra andre havne. Moleøl og hygge efter sejladsen, og et middagsarrangement – afstemt efter tilmeldinger.     

Gilleleje Cup udvalget har netop været samlet til første arbejdsmøde, og på baggrund af tilbagemeldingerne fra brugerundersøgelsen er udvalget begyndt planlægningen af Gilleleje Cup 2023.

Endnu engang skal der lyde en stor tak for besvarelserne:)

Med venlig hilsen

Gilleleje Cup udvalget

Glleleje sejlklub
VindVindstødVindretningTemperatur
4.4 m/s6.7 m/s  274 °14.4 °C

QR Code

QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera


Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.
1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon