Resultatet af efterårets brugerundersøgelse af Gilleleje Cup 2022

Gilleleje Sejlklub iværksatte en brugerundersøgelse i forbindelse med at årets Gilleleje Cup 2022, som bekendt blev aflyst på baggrund af for få deltagere. En stor tak til hver og én der tog sig tid til at besvare spørgeskemaet. Det har uvurderlig værdi for Gilleleje Cup udvalget og besvarelserne har givet nyt mod på at skabe de bedste rammer for endnu

» Read more

Gilleleje Cup 10. juni 2023 

Sæt allerede nu X i kalenderen og glæd jer til mere information. Gilleleje Cup 2023 – Nordkystens attraktive kap- og tursejlads, krydret med masser af socialt samvær. Gilleleje Sejlklub sætter rammen for en helt særlig social stemning og sejleroplevelse. Du kan sejle kapsejlads inddelt i klasser efter målebrev eller i tur-klassen. Der er mange flotte præmier i alle klasser. Der

» Read more