Seniorgruppen’s tur til Svendborg

SvendborgTur

For at læse side 2: Flyt curser hen til bunden af tekstsiden, derefter tryk på den tykke pil nedad.

Glleleje sejlklub
VindVindstødVindretningTemperatur
3.6 m/s5.0 m/s  171 °12.8 °C